Onderhoud en service

Wisserbladen

Bijgewerkt 7/23/2018

Om de wisserbladen van de voorruit te kunnen vervangen moeten deze eerst in de servicestand worden gezet.

Servicestand

P3-1320-x60-Torkarblad serviceläge

Wisserbladen in servicestand.

De wisserbladen dienen in de servicestand te staan om ze te kunnen vervangen, reinigen of optillen (bijvoorbeeld om ijs van de voorruit te krabben).

Belangrijk

Voordat de wisserbladen in de servicestand worden gezet, moet u controleren of ze niet vastgevroren zijn.

Steek de transpondersleutel in het contactslotNiet nodig bij een auto met Keyless start en ontgrendeling/vergrendeling. en druk kort op de START/STOP ENGINE-knop om het elektrische systeem van de auto in de sleutelstand I te zetten. Voor gedetailleerde informatie over sleutelstanden, zie contactslotstanden - functies in verschillende standen.

Druk nogmaals kort op de START/STOP ENGINE-knop om het elektrische systeem van de auto in de sleutelstand 0 te zetten.

Beweeg binnen 3 seconden de rechter stuurhendel omhoog en houd deze ca. 1 seconde in deze stand.

De ruitenwisserarmen gaan dan verticaal staan.

De wisserbladen keren terug naar de beginstand met een korte druk op de START/STOP ENGINE-knop om het elektrische systeem van de auto in de sleutelstand I te zetten (of bij het starten van de auto).

Belangrijk

Als de wisserarmen in de servicestand van de voorruit af zijn gehaald, moet u ze tegen de voorruit terugklappen alvorens de wissers te activeren. Dit om lakschade aan de motorkap tegen te gaan.

Wisserbladen vervangen

p3007 byte av torkarblad 1
p3007 byte av torkarblad 2
p3007 byte av torkarblad 3

Klap de wisserarm omhoog als deze in de servicestand staat. Druk op de knop die op de wisserbladhouder zit en trek het wisserblad evenwijdig aan de wisserarm los.

Duw het nieuwe wisserblad zo ver naar binnen dat u een klik hoort.

Controleer of het blad goed vastzit.

Klap de wisserarm terug op de voorruit.

De wisserbladen keren terug vanuit de servicestand naar de beginstand met een korte druk op de START/STOP ENGINE-knop om het elektrische systeem van de auto in de sleutelstand I te zetten (of bij het starten van de auto).

P3-1320-x60-Rengöring torkarblad

Let op

De wisserbladen hebben een verschillende lengte. Het blad aan de bestuurderskant is langer dan dat aan de passagierskant.

Schoonmaken

Voor het schoonmaken van de wisserbladen en de voorruit, zie Wasstraat.

Belangrijk

Controleer de bladen regelmatig. Verwaarloosd onderhoud verkort de levensduur van de bladen.


Was dit nuttig?