Bekijk uw handleiding

V40 Cross Country
2016 Early

Symbolen en meldingen

16 Resultaten

BLIS en CTA - symbolen en meldingen

In situaties waarbij het BLIS (Blind Spot Information System) en CTA uitblijven of worden onderbroken, kan er een symbool op het instrumentenpaneel verschijnen in combinatie met een verklarende melding. Neem een eventueel advies in acht.

Instrumentenpaneel - betekenis waarschuwingssymbolen

De waarschuwingssymbolen attenderen u erop dat de bijbehorende belangrijke functies/systemen ingeschakeld zijn of dat er ernstige storingen of gebreken zijn opgetreden.

Afstandswaarschuwing* - symbolen en meldingen

De afstandswaarschuwing(Distance Alert) waarschuwt u, als het tijdsverschil ten opzichte van de voorligger te klein wordt.

Collision Warning* - symbolen en meldingen

‘Collision Warning met Auto Brake en voetgangers- en fietsersdetectie’ is een hulpmiddel dat bedoeld is om u te waarschuwen, wanneer het gevaar bestaat dat u op een voetganger of achter op een (stilstaande of rijdende) fietser of voorligger botst.

Rijbaanassistent - symbolen en meldingen

In situaties waar de Rijbaanassistent niet wordt geactiveerd kan er een symbool op het instrumentenpaneel verschijnen in combinatie met een verklarende melding – volg in dat geval het gegeven advies op.

Actieve parkeerhulp (PAP)* - symbolen en meldingen

De actieve parkeerhulp (PAP – Park Assist Pilot) helpt u bij het parkeren door eerst te controleren of het vak groot genoeg is en daarna het stuurwiel te draaien en de auto in het vak te parkeren.

Adaptieve cruisecontrol* - symbolen en meldingen

De adaptieve cruisecontrol(ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaalde afstand tot voorliggers aan te houden door een tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen. Soms kan de adaptieve cruisecontrol een symbool en/of een melding weergeven. Hier ziet u een paar voorbeelden - volg in die gevallen het gegeven advies op:

Start/Stop* - symbolen en meldingen

Het Start/Stop-systeem kan tekstmeldingen op het instrumentenpaneel weergeven.

Driver Alert Control (DAC)* - symbolen en meldingen

Het Driver Alert Control - DAC kan in uiteenlopende situaties symbolen en displaymeldingen op het instrumentenpaneel of op het beeldscherm van de middenconsole laten verschijnen.

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) - symbolen en meldingen

De stabiliteitsregeling ESC ((Electronic Stability Control)) helpt u voorkomen dat de wielen doorslippen en verbetert de tractie van de auto.

Berichten

Wanneer er een waarschuwings-, informatie- of controlelampje oplicht, verschijnt er tevens een aanvullende melding op het informatiedisplay.

Instrumentenpaneel - betekenis controlesymbolen

De controlesymbolen attenderen u erop dat de bijbehorende functies ingeschakeld zijn, de desbetreffende systemen actief zijn of dat er storingen of gebreken zijn opgetreden.

City Safety™ - symbolen en meldingen

Terwijl City Safety automatisch remt, kunnen een of meer symbolen op het instrumentenpaneel gaan branden in combinatie met een tekstmelding. Meldingen kunt u van het display halen door de OK-knop op de richtingaanwijzerhendel kort in te drukken.

Meldingen - functies

Met de linker stuurhendel kunt u door de meldingen bladeren die op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel verschijnen en deze bevestigen.

Displaysymbolen

Er worden tal van displaysymbolen gebruikt in de auto. De symbolen zijn onderverdeeld in waarschuwings-, controle- en informatiesymbolen.