Symbolen en meldingen

Rijbaanassistent - symbolen en meldingen

Bijgewerkt 7/23/2018

De Rijbaanassistent is een van de functies van Driver Alert System – wordt ook wel LKA (Lane Keeping Aid) genoemd.

De functie is bedoeld voor gebruik op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke en beperkt de kans op het in bepaalde situaties onbedoeld verlaten van de eigen rijbaan.

In situaties waar het LKA-systeem niet wordt geactiveerd of wordt uitgeschakeld verschijnt er mogelijk een symbool op het instrumentenpaneel in combinatie met een verklarende melding – volg in dat geval het gegeven advies op.

Voorbeelden van meldingen:

SymboolDe symbolen in de tabel zijn schematisch - de symbolen die op het instrumentenpaneel worden weergegeven, kunnen er iets anders uitzien.

Melding

Betekenis

Rijstrookassistent Niet beschikbaar bij deze snelheid

De Rijbaanassistent is stand-by gezet, omdat de rijsnelheid onder 65 km/h ligt.

Rijstrookassistent Niet beschikb. voor huidige markeringen

De rijbaan is niet voorzien van duidelijke zijlijnen of de camerasensor werkt tijdelijk niet. Lees meer over de beperkingen van de camerasensor, zie Collision Warning - beperkingen van de camerasensor en Collision Warning - bediening.

Rijstrookassistent Beschikbaar

De functie tast de zijlijnen van de rijbaan af.

Voorruitsensoren afgedekt Zie instructieboek

De camerasensor werkt tijdelijk niet.

Verschijnt bijvoorbeeld bij sneeuw, ijs of vuil op de voorruit.

  • Maak het voorruitoppervlak vóór de camerasensor schoon.

Lees meer over de beperkingen van de camerasensor, zie Collision Warning - beperkingen van de camerasensor en Collision Warning - bediening.

Rijbaanassistentie Service vereist

Het systeem is defect.

  • Bezoek een werkplaats als de melding niet verdwijnt – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Rijbaanassistentie onderbroken

LKA is uitgeschakeld en staat stand-by. Wanneer het systeem weer actief is, kunt u dat aan de lijnen van het LKA-symbool zien.


Was dit nuttig?