Bekijk uw handleiding

V40
2015 Early

Motorruimte

20 Resultaten

Startaccu - vervangen

Laat de hulpaccu vervangen in een erkende werkplaats.

Motorolie - controleren en bijvullen

Afhankelijk van de motorvariant is het oliepeil te controleren met een oliepeilstok of via elektronische oliepeilaanduiding.

Zekeringen - algemeen

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden alle verschillende elektrische functies en onderdelen door enkele zekeringen beschermd.

Elektrisch systeem

Het elektrische systeem is enkelpolig en gebruikt het chassis en het motorblok als geleiders.

Motorruimte - overzicht

Het overzicht toont de normale controlepunten.

Sproeiervloeistof - bijvullen

Om de koplampen en ruiten schoon te houden wordt sproeiervloeistof gebruikt. Gebruik tijdens de wintermaanden sproeiervloeistof met antivries.

Motorruimte - controle

Bepaalde oliën en vloeistoffen dienen regelmatig gecontroleerd te worden.

Koelvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

In de tabel ziet u de aan te houden hoeveelheid koelvloeistof voor de verschillende motortypes.

Sproeiervloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

De sproeiervloeistof wordt gebruikt om samen met de voor- en achterruitwisser de ruiten en koplampen van de auto schoon te houden en voor goed zicht tijdens het rijden te zorgen.

Motorolie - algemeen

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken.

Motorolie - kwaliteit en hoeveelheid

De aanbevolen motoroliekwaliteit en de hoeveelheid voor de verschillende motoralternatieven staan in de tabel.

Remvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

Remvloeistof is de naam van het middel in een hydraulisch remsysteem, dat wordt gebruikt om druk over te brengen vanuit bijvoorbeeld een rempedaal via een hoofdremcilinder naar een of meerdere hulpcilinders die op hun beurt een mechanische rem bedienen.

Zekeringen - in motorruimte

De zekeringen in de motorruimte beschermen o.a. de motor- en remfuncties.

Accu - symbolen

Op de accu zitten symbolen die informatie verstrekken en waarschuwen.

Koelvloeistof - peil

De koelvloeistof koelt de verbrandingsmotor af tot de juiste bedrijfstemperatuur. De warmte die de motor overdraagt op de koelvloeistof kan worden benut voor verwarming van de passagiersruimte. De koelvloeistof moet tussen het MIN- en MAX-streepje op het expansiereservoir staan.

Motorkap - openen en sluiten

De motorkap is te openen, wanneer u de handgreep in de passagiersruimte rechtsom hebt gedraaid en de pal bij de grille naar links hebt gehaald. De motorkap is te openen, wanneer u de handgreep in de passagiersruimte rechtsom hebt gedraaid en de pal bij de grille naar links hebt gehaald.

Accu - Start/Stop

Auto’s met Start/Stop-systeem hebben behalve de startaccu ook een hulpaccu.

Startaccu - algemeen

De startaccu wordt gebruikt om de startmotor en andere elektrische uitrusting in de auto aan te drijven. De rijomstandigheden, de rijstijl, het aantal startpogingen, de weersomstandigheden e.d. zijn van invloed op de levensduur en de werking van de accu.

Rem- en koppelingsvloeistof - peil

De rem- en koppelingsvloeistof moet tussen de MIN- en MAX-streepjes staan.

Klimaatregeling - storingen opsporen en verhelpen

Service en reparatie aan het aircosysteem mogen uitsluitend door een erkende werkplaats worden uitgevoerd.