Versnellingsbak

Keuzehendelblokkering

Bijgewerkt 7/23/2018

De keuzehendelblokkering is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een mechanische en een automatische.

Mechanische keuzehendelblokkering

U kunt de hendel altijd ongehinderd heen en weer halen tussen de standen N en D. Om de hendel in een van de overige standen te zetten, moet u een blokkering opheffen door op de blokkeerknop op de keuzehendel te drukken.

Met de blokkeerknop ingedrukt kunt u de hendel vooruit of achteruit bewegen tussen de standen P, R, N en D.

Automatische keuzehendelblokkering

De automatische versnellingsbak kent enkele bijzondere beveiligingsfuncties:

Parkeerstand (P)

Stilstaande auto met draaiende motor:

  • Houd uw voet op het rempedaal terwijl u de keuzehendel verzet.

Elektrische schakelblokkering, Shiftlock parkeerstand (P)

Om de keuzehendel uit stand P te kunnen halen, moet u het rempedaal bedienen terwijl de transpondersleutel in stand II staat.

Schakelblokkering, vrijstand (N)

Als de keuzehendel in stand N staat en de auto heeft minstens 3 seconden stilgestaan (of de motor nu loopt of niet), is de keuzehendel geblokkeerd.

Om de keuzehendel uit stand N te kunnen halen, moet u het rempedaal bedienen terwijl de transpondersleutel in sleutelstand II staat.

Automatische schakelblokkering deactiveren

Als er niet met de auto kan worden gereden zoals het geval is bij een uitgeputte accu, moet u de keuzehendel uit stand P halen voordat u de auto kunt verslepen.

Verwijder het schaalvormige insteekelement uit het vak achter de middenconsole en zoek de verende knop onder in het vak op.

Druk de knop in en houd deze ingedrukt.

Haal de keuzehendel uit stand P en laat de knop los.

Plaats het insteekelement terug in het opbergvak.


Was dit nuttig?