Road Sign Information

Verkeersbordenherkenning (RSI)

Bijgewerkt 7/23/2018

De verkeersbordenherkenning (RSI – Road Sign Information) helpt de bestuurder te onthouden welke verkeersborden de auto gepasseerd is.

Voorbeelden van leesbare, snelheidsgerelateerdeWelke verkeersborden er op het instrumentenpaneel verschijnen hangt van de markt af – de afbeeldingen in het boekje zijn slechts voorbeelden. borden.

Voorbeelden van leesbare, snelheidsgerelateerde

Welke verkeersborden er op het instrumentenpaneel verschijnen hangt van de markt af – de afbeeldingen in het boekje zijn slechts voorbeelden.

borden.

De verkeersbordenherkenning geeft informatie over o.a. actuele snelheid, begin of eind van een autoweg of snelweg en inhaalverboden. Als zowel een bord met snel-/autoweg en een bord met de maximumsnelheid wordt gepasseerd, toont RSI alleen het bordsymbool voor de maximumsnelheid.

Waarschuwing

RSI werkt niet in alle situaties, maar is uitsluitend bedoeld als een aanvullend hulpmiddel.

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt en dat u zich aan de geldende verkeersregels en voorschriften houdt.


Was dit nuttig?