Accu

Startaccu - algemeen

Bijgewerkt 7/23/2018

De startaccu wordt gebruikt voor aandrijving van de startmotor en andere elektrische uitrusting in de auto.

De startaccu is een traditionele 12V-accu.

De rijomstandigheden, de rijstijl, het aantal startpogingen, de weersomstandigheden e.d. zijn van invloed op de levensduur en de werking van de accu.

  • Koppel de startaccu nooit los, terwijl de motor draait.
  • Controleer of de kabels van de startaccu op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten.

In de volgende tabel staan de specificaties van de startaccu.

Spanning (V)

12

KoudestartvermogenVolgens EN-norm. - CCACold Cranking Amperes. (A)

720Handgeschakelde versnellingsbak.

760Automatische versnellingsbak. De specificaties zijn afhankelijk van de modelvariant. of 800Automatische versnellingsbak. De specificaties zijn afhankelijk van de modelvariant.

Afmetingen , l×b×h (mm)

278×175×190Handgeschakelde versnellingsbak.

278×175×190Automatische versnellingsbak. De specificaties zijn afhankelijk van de modelvariant. of 315×175×190Automatische versnellingsbak. De specificaties zijn afhankelijk van de modelvariant.

Capaciteit (Ah)

70Handgeschakelde versnellingsbak.

70Automatische versnellingsbak. De specificaties zijn afhankelijk van de modelvariant. of 80Automatische versnellingsbak. De specificaties zijn afhankelijk van de modelvariant.

Belangrijk

Bij vervanging van de startaccu of hulpaccu, bij een auto met Start/Stop-systeem, moet u een accu van het juiste type monteren; EFBEnhanced Flooded Battery. bij een auto met een handgeschakelde versnellingsbak en AGMAbsorbed Glass Mat. bij een auto met een automatische versnellingsbak.

Bij vervangen van een hulpaccu moet u een accu van het type AGM monteren.

Belangrijk

Bij vervanging van de startaccu moet u erop letten dat u een accu met hetzelfde koudestartvermogen en van hetzelfde type gebruikt als de originele accu (zie de sticker op de accu).

Let op

  • De grootte van de batterijbehuizing dient overeen te komen met de afmetingen van de originele batterij.
  • De hoogte van de batterij hangt af van de afmetingen.

Waarschuwing

  • De startaccu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
  • De startaccu bevat tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
  • Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.

Belangrijk

Gebruik voor het opladen van de startaccu of de hulpaccu alleen een moderne acculader met laadspanningsregeling. Maak geen gebruik van eventuele snellading omdat de accu daarbij beschadigd kan raken.

Belangrijk

Bij het negeren van het volgende valt na aansluiting van een externe startaccu of acculader de energiebesparingsfunctie voor het infotainmentsysteem mogelijk tijdelijk uit en/of verschijnt er tijdelijk geen melding over de ladingstoestand van de startaccu op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel:

  • De minpool van de startaccu in de auto mag nooit worden gebruikt voor aansluiting van een externe startaccu of acculader – alleen het autochassis dient als massapunt te worden gebruikt.

Zie Starten met hulpaccu voor een beschrijving van de locatie van de kabelklemmen en de manier van aansluiten.

Let op

Als de startaccu vaak ontladen wordt, heeft dat een negatief effect op zijn levensduur.

De levensduur van de startaccu wordt door meerdere factoren beïnvloed, o.a. de rijomstandigheden en het klimaat. De startcapaciteit van de accu daalt in de loop van de tijd geleidelijk en daarom moet de accu worden opgeladen als de auto langere tijd niet wordt gebruikt of als er alleen korte ritten mee worden gemaakt. Extreme kou beperkt de startcapaciteit ook.

Om de startaccu in een goede conditie te houden, adviseren wij om minimaal 15 minuten per week te rijden of de accu aan te sluiten op een acculader met automatisch onderhoudsladen.

Een startaccu die constant volledig opgeladen wordt gehouden, heeft een maximale levensduur.


Was dit nuttig?