Bekijk uw handleiding

V40
2017 Early

Alarm

7 Resultaten

Alarm

Het alarm is een systeem dat waarschuwt als er bijvoorbeeld in de auto wordt ingebroken.

Alarmsysteem - transpondersleutel defect

Als u het alarm niet kunt uitschakelen met de transpondersleutel (als bijvoorbeeld de batterij van de sleutel leeg is), kunt u de auto als volgt ontgrendelen, het alarmsysteem deactiveren en de motor starten:

Alarm - automatische activering

In bepaalde landen wordt het alarm na enige vertraging automatisch ingeschakeld, wanneer het bestuurdersportier werd geopend en gesloten maar daarna niet werd vergrendeld.

Alarmsignalen

Wanneer het alarm afgaat, klinkt een sirene en knipperen alle richtingaanwijzers.

Beperkt alarmniveau

Een beperkt alarmniveau houdt in dat de bewegingsmelders en niveausensoren tijdelijk worden uitgeschakeld.