Bekijk uw handleiding

V40
2017 Late

Alarm

7 Resultaten

Alarm*

Het alarm is een systeem dat waarschuwt als er bijvoorbeeld in de auto wordt ingebroken.

Alarm* - transpondersleutel defect

Als u het alarm niet kunt uitschakelen met de transpondersleutel (als bijvoorbeeld de batterij van de sleutel leeg is), kunt u de auto als volgt ontgrendelen, het alarmsysteem deactiveren en de motor starten:

Alarm* - automatische activering

In bepaalde landen wordt het alarm na enige vertraging automatisch geactiveerd, wanneer het bestuurdersportier werd geopend en gesloten maar daarna niet werd vergrendeld.

Alarmsignalen*

Wanneer het alarm afgaat, klinkt een sirene en knipperen alle richtingaanwijzers.

Gereduceerd alarmniveau*

Een gereduceerd alarmniveau houdt in dat de bewegingsmelders en niveausensoren tijdelijk worden uitgeschakeld.