Versnellingsbak

Keuzehendelblokkering

Bijgewerkt 7/23/2018

De keuzehendelblokkering is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een mechanische en een automatische.

Mechanische schakelblokkering

p3007 mekanisk växelväljarspärr

U kunt de hendel altijd ongehinderd heen en weer halen tussen de standen N en D. Om de hendel in een van de overige standen te zetten, moet u een blokkering opheffen door op de blokkeerknop op de keuzehendel te drukken.

Met de blokkeerknop ingedrukt kunt u de hendel vooruit of achteruit bewegen tussen de standen P, R, N en D.

Automatische schakelblokkering

De automatische versnellingsbak kent enkele bijzondere beveiligingsfuncties:

Parkeerstand (P)

Stilstaande auto met draaiende motor:

  • Houd uw voet op het rempedaal terwijl u de keuzehendel verzet.

Elektrische schakelblokkering, Shiftlock parkeerstand (P)

Om de keuzehendel vanuit stand P in een andere schakelstand te zetten, moet u in contactslotstandII het rempedaal bedienen.

Schakelblokkering, vrijstand (N)

Als de keuzehendel in stand N staat en de auto heeft minstens 3 seconden stilgestaan (of de motor nu loopt of niet), is de keuzehendel geblokkeerd.

Om de keuzehendel vanuit stand N in een andere schakelstand te zetten, moet u in contactslotstandII het rempedaal bedienen.

Automatische schakelblokkering deactiveren

P4-1220-Auto Gearshift Man Unlock

Als u niet met de auto kunt rijden zoals het geval is bij een uitgeputte accu, moet u de keuzehendel uit stand P halen voordat u de auto kunt verzetten.

Verwijder het schaalvormige insteekelement uit het vak achter de middenconsole en zoek de verende knop onder in het vak op.

Druk de knop in en houd deze ingedrukt.

Haal de keuzehendel uit stand P en laat de knop los.

Plaats het insteekelement terug in het opbergvak.


Was dit nuttig?