Bekijk uw handleiding

V40
2019

Motorruimte

17 Resultaten

Elektrisch systeem

Het elektrische systeem is enkelpolig en gebruikt het chassis en het motorblok als geleiders.

Accu - symbolen

Op de accu's zitten symbolen die informatie verstrekken en waarschuwen.

Motorolie - kwaliteit en hoeveelheid

De aanbevolen motoroliekwaliteit en de hoeveelheid voor de verschillende motoralternatieven staan in de tabel.

Sproeiervloeistof - bijvullen

Om de koplampen en ruiten schoon te houden wordt sproeiervloeistof gebruikt. Gebruik sproeiervloeistof met antivries bij temperaturen onder het vriespunt.

Remvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

Remvloeistof is de naam van het middel in een hydraulisch remsysteem, dat wordt gebruikt om druk uit een hoofdremcilinder over te brengen op mechanisch bediende remmen.

Motorolie - controleren en bijvullen

Een elektronische oliepeilsensor detecteert het oliepeil.

Rem- en koppelingsvloeistof - peil

De rem- en koppelingsvloeistof moet tussen de MIN- en MAX-streepjes staan.

Zekeringen - algemeen

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden alle verschillende elektrische functies en onderdelen door enkele zekeringen beschermd.

Motorruimte - controle

Bepaalde oliën en vloeistoffen dienen regelmatig gecontroleerd te worden.

Startaccu - vervangen

Laat de hulpaccu vervangen in een erkende werkplaats.

Zekeringen - in motorruimte

De zekeringen in de motorruimte beschermen onder meer de motor- en remfuncties.

Startaccu - algemeen

De startaccu wordt gebruikt voor aandrijving van de startmotor en andere elektrische uitrusting in de auto.

Koelvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

In de tabel ziet u de aan te houden hoeveelheid koelvloeistof voor de verschillende motortypes.

Motorruimte - overzicht

Het overzicht laat een aantal servicespecifieke componenten zien.

Accu - Start/Stop

Auto's met Start/Stop-systeem hebben behalve de startaccu ook een hulpaccu.

Koelvloeistof - peil

De koelvloeistof koelt de verbrandingsmotor af tot de juiste bedrijfstemperatuur. De warmte die de motor overdraagt op de koelvloeistof is te benutten voor verwarming van de passagiersruimte.

Motorolie - algemeen

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken.