Veiligheid

Veiligheid - waarschuwingssymbool

Bijgewerkt 1/31/2020

Veiligheid - waarschuwingssymbool

Het waarschuwingslampje verschijnt, als er tijdens de storingsdiagnose een storing wordt geconstateerd of als het systeem geactiveerd is. Waar nodig verschijnt het waarschuwingslampje in combinatie met een melding op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel.

P4-1220-Y55X-Warning symbols in combi STD

Gevarendriehoek en waarschuwingssymbool voor het airbagsysteem op een analoog instrumentenpaneel.

P4-1246-Y55X-Warning symbols in combi HIGH-line

Gevarendriehoek en waarschuwingssymbool voor het airbagsysteem op een digitaal instrumentenpaneel.

Het waarschuwingssymbool op het instrumentenpaneel gaat branden, wanneer de transpondersleutel in sleutelstand II staat. Iedere keer dat het contact wordt ingeschakeld, vindt er een storingsdiagnose plaats. Het symbool dooft na ca. 6 seconden, wanneer de regelmodule heeft vastgesteld dat het airbagsysteem geen storingen vertoont.

Het waarschuwingslampje verschijnt, als er tijdens de storingsdiagnose een storing wordt geconstateerd of als het systeem geactiveerd is. Waar nodig verschijnt het waarschuwingslampje in combinatie met een melding op het display. Als het waarschuwingssymbool niet werkt, gaat het waarschuwingsdriehoekje branden en verschijnt er SRS airbag Service vereist of SRS airbag Service spoed op het display. Volvo adviseert u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een erkende Volvo-werkplaats.

Waarschuwing

Als het waarschuwingslampje voor het airbagsysteem blijft branden of tijdens het rijden korte tijd oplicht, betekent dit dat het airbagsysteem niet naar behoren werkt. Het symbool kan ook duiden op een storing in het airbagsysteem, de gordelspanners, het SIPS- en het IC-systeem of op een andere storing in het systeem. Volvo adviseert u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een erkende Volvo-werkplaats.


Was dit nuttig?