Accu

Startaccu - vervangen

Bijgewerkt 7/23/2018

De startaccu van de auto is zonder hulp van een werkplaats te vervangen.

Demonteren

Om te beginnen: Neem de transpondersleutel uit het contactslot en wacht ten minste 5 minuten, voordat u een van de elektrische aansluitingen aanraakt – zo kan de informatie in het elektrische systeem van de auto worden opgeslagen in de verschillende regeleenheden.

            

Haal de clips op de voorste dekplaat los en verwijder de dekplaat.

Haal de rubber strip los om de achterste afdekking bloot te leggen.

Neem de achterste afdekking los door deze een kwartslag te verdraaien en vervolgens op te tillen.

Waarschuwing

De plus- en minkabels in de juiste volgorde loskoppelen en/of aansluiten.

Koppel de zwarte minkabel los.

Koppel de rode pluskabel los.

Koppel de ontluchtingsslang van de accu los.

Draai het boutje los waarmee de accuklem vastzit.

Haal de accu opzij.

Til het recht omhoog.

Monteren

Laat de accu in de accubak zakken.

Duw de accu naar binnen en gelijktijdig opzij totdat de accu tegen de achterkant van de accubak aankomt.

Schroef de klem vast waarmee de accu vastzit.

Sluit de ontluchtingsslang aan.

Controleer of deze correct is aangesloten tussen de accu en de afvoeropening in de carrosserie.

Sluit de rode pluskabel aan.

Sluit de zwarte minkabel aan.

Duw de achterste afdekking vast. (Zie de voorgaande paragraaf "Demonteren".)

Plaats de rubber strip. (Zie "Demonteren".)

Pas de voorste afdekking in en zet het vast met behulp van de clips. (Zie "Demonteren".)

Voor meer informatie over de startaccu van de auto, zie Startaccu - algemeen en Starthulp met accu.


Was dit nuttig?