Aandrijfsysteem

Aandrijving - rijstanden

Bijgewerkt 7/23/2018

De beide aandrijvingen van de auto worden apart of parallel gebruikt. Tijdens het rijden hebt u de keuze uit verschillende rijstanden. Ongeacht de gekozen rijstand zorgt het systeem altijd voor de optimale combinatie van rijeigenschappen, rijbeleving, milieu-impact en brandstofverbruik voor de desbetreffende rijstand.

Video thumbnail

Als activering van een rijstand niet mogelijk is, geeft een tekstmelding op het instrumentenpaneel aan waarom niet.

Let op

De bestuurder kan niet de 'verkeerde' rijstand instellen: als in een bepaalde situatie niet aan een bepaalde parameter is voldaan, kiest het systeem automatisch een andere, meer geschikte rijstand.

Knoppen voor rijstanden.

Knoppen voor rijstanden.

Waarschuwing

 • Laat de auto niet in de geactiveerde rijstand en met uitgeschakelde dieselmotor in een ongeventileerde ruimte staan - bij een laag energieniveau in de hybride-accu wordt automatisch de motor gestart en de uitlaatgassen kunnen dan tot ernstig letsel leiden bij mens en dier.

PURE

In deze stand genieten elektrische aandrijving en een laag energieverbruik de voorkeur voor een maximale actieradius van de hybride-accu.

Omdat de actieradius bij elektrische aandrijving afhangt van het totale energieverbruik van de auto, gelden er beperkingen voor de functies die de actieradius beperken en de klimaatregeling en de rijdynamiek regelen. Voor een optimale actieradius staat de airconditioning uit – u kunt de airco zo nodig echter inschakelen met de knop AC.

Let op

Druk als de ruiten beslaan op de knoppen AC, AUTO of op de ontwasemingsknop.

Waar u op moet letten

U kunt deze rijstand alleen kiezen, wanneer de ladingstoestand van de hybride-accu voldoende is.

In bepaalde gevallen vindt er een auto-start van de dieselmotor plaats, ondanks dat u de rijstand PURE hebt gekozen, bijvoorbeeld.:

 • als de snelheid is hoger dan 125 km/h
 • als de elektrische aandrijving de door u gewenste aandrijfkracht niet kan leveren
 • als de hybride-accu een te geringe ladingstoestand heeft en moet worden opgeladen
 • bij systeem-/onderdeelbeperkingen door bijvoorbeeld een lage buitentemperatuur, zie Energiestroom.

HYBRID

Deze stand is de standaardstand bij het starten van de auto. Het regelsysteem maakt dan gebruik van de elektromotor en de dieselmotor - ieder afzonderlijk of allebei tegelijk - en berekent de optimale gebruiksfactoren gelet op prestaties, brandstofverbruik en comfort.

Het hangt van de ladingstoestand van de hybride-accu af in hoeverre het mogelijk is alleen de elektromotor te gebruiken in de stand HYBRID. Bij een hoge ladingstoestand is het gebruik van alleen de elektromotor identiek aan dat in de stand PURE – wat wil zeggen dat alleen elektrische aandrijving mogelijk is (hoge stroomafname mogelijk).

Bij een geringe ladingstoestand (hybride-accu bijna leeg) moet ook de ladingstoestand van de accu worden hersteld, wat betekent dat de dieselmotor vaker aanslaat.

Om weer alleen op de elektromotor te kunnen rijden in de stand HYBRID:

 • Laad de hybride-accu met de laadkabel op aan een 230VAC-stopcontact (zie Laadstroom) of activeer de stand SAVE.

Waar u op moet letten

 • Ook bij een hoge ladingstoestand van de hybride-accu slaat de dieselmotor mogelijk aan bijvoorbeeld te helpen bij de verwarming/koeling van het interieur.

POWER

Deze stand levert de beste respons en prestaties van de auto op doordat de elektromotor en de dieselmotor continu allebei in gebruik zijn. De auto vertoont een sportiever gedrag en reageert sneller op het gaspedaal.

Bij sportief rijden wordt de voorkeur gegeven aan lagere versnellingen, zodat er met enige vertraging wordt opgeschakeld.

Waar u op moet letten

 • De dieselmotor loopt continu.
 • De auto wordt aangedreven op zowel de voor- als de achterwielen.
 • Deze rijstand houdt een verhoogd brandstofverbruik in.

AWD

Deze stand activeert de vierwielaandrijving, wat de grip en rijeigenschappen van de auto ten goede komt. De stand is voornamelijk bestemd voor gebruik op lage snelheid bij gladheid, maar de vierwielaandrijving werkt ook stabiliserend bij hogere snelheden.

Waar u op moet letten

 • De dieselmotor loopt continu.
 • Deze rijstand houdt een verhoogd brandstofverbruik in.

SAVE

Deze stand start de oplading van de hybride-accu en zorgt ervoor dat de ladingstoestand van de hybride-accu niet onder een niveau daalt overeenkomend met een afstand van ca. 20 km op de elektromotor. Dit om energie te besparen voor situaties die zich beter lenen voor elektrische aandrijving zoals stadsritten.

Als bij het indrukken van de knop SAVE blijkt dat de ladingstoestand van de hybride-accu te gering is, zal de dieselmotor de ladingstoestand eerst verhogen tot een niveau overeenkomend met ca. 20 km op de elektromotor.

Rijden op de elektromotor bespaart meer brandstof op lage snelheden dan op hoge. Gebruik daarom liever SAVE, wanneer de ladingstoestand van de hybride-accu hoog is en u bij de komende rit eerst een langer stuk op hoge snelheden aflegt (zoals op een snelweg) en daarna een stuk op lage snelheid op de elektrische motor.

Wanneer u de knop SAVE indrukt bij een ladingstoestand van de hybride-accu overeenkomend met een afstand van meer dan 20 km op de elektromotor, wordt de actuele ladingstoestand van de hybride-accu gehandhaafd.

Ongeacht de gekozen rijstand start op de achtergrond een tijdelijke oplading van de hybride-accu – vergelijkbaar met de functie van de SAVE-stand – tijdens een automatische regeneratie van het roetfilter (DPF).

Waar u op moet letten

 • Deze rijstand houdt een verhoogd brandstofverbruik in.
 • Nadat de dieselmotor de hybride-accu heeft opgeladen tot het SAVE-niveau, zal het regelsysteem de dieselmotor desgewenst stoppen/starten zoals het geval is bij een geringe ladingstoestand in de stand HYBRID.

Rijstanden in MY CAR

In het menusysteem van de auto vindt u korte beschrijvingen van de verschillende rijstanden.

Ga naar MY CARHYBRIDRijmodi.

Kies daarna uit PURE, HYBRID, POWER, AWD of SAVE en bevestig uw keuze met OK.

Start/Stop -systeem

Het regelsysteem bepaalt, wanneer de dieselmotor kan worden gestopt en hoelang. Dit is vergelijkbaar met het Start/Stop-systeem van conventionele auto’s met een brandstofmotor.

Rijstatistiek

De auto slaat statistische gegevens op over het stroom-/brandstofverbruik in verhouding tot de afgelegde afstand.

De rijstatistiek is behalve via de boordcomputer ook te bereiken via het menusysteem MY CAR:

 • Ga naar MY CARVerbruiksinfo en bevestig uw keuze met OK.

Was dit nuttig?