Slepen en bergen

Slepen

Bijgewerkt 7/23/2018

Het is niet toegestaan de V60 Plug-in Hybrid te slepen. Zet de auto tijdens het bergen met alle vier de wielen op de laadvloer van het bergingsvoertuig.

Starten met hulpaccu

Probeer de motor niet aan te slepen. Gebruik een hulpaccu als de startaccu dusdanig ontladen is dat de motor niet kan worden gestart, zie Starthulp met accu.

Belangrijk

De elektrische aandrijfmotor en de katalysator kunnen beschadigd raken bij pogingen de auto aan te slepen.


Was dit nuttig?