Noodreparatieset banden

Noodreparatieset voor banden - banden oppompen

Bijgewerkt 7/23/2018

De originele banden van de auto kunnen worden opgepompt met behulp van de compressor in de noodreparatieset voor banden.

De compressor moet uitstaan. Zorg dat de knop in stand 0 staat en neem de kabel en de luchtslang erbij.

Verwijder de ventielafdekkingAlleen de 17" velg Thia – voor instructies voor het verwijderen van de ventielafdekking, zie Noodreparatieset voor banden - bediening.

Draai het ventieldopje van het wiel los en schroef de ventielaansluiting van de luchtslang zo ver mogelijk op het ventiel van de band.

Waarschuwing

Het inademen van uitlaatgassen kan levensgevaarlijk zijn. Laat de motor nooit draaien in ruimten die afgesloten zijn of onvoldoende ventilatie hebben.

Waarschuwing

Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter als de motor draait.

Sluit de kabel aan op een van de 12V-aansluitingen in de auto en start de motor.

Schakel de compressor in door de knop in stand I te zetten.

Belangrijk

Kans op oververhitting. De compressor mag niet langer dan 10 minuten werken.

Pomp de band op tot de druk die in de bandenspanningstabel staat aangegeven, zie Banden - goedgekeurde bandenspanning. Laat lucht uit de band ontsnappen, als de bandenspanning te hoog is.

Plaats het ventieldopje terug.

Plaats de ventielafdekkingAlleen de 17" velg Thia terug door eerst de ene kant (die zonder opening) vast te drukken (aan de kant van de band), zie Noodreparatieset voor banden - reparatieresultaat controleren. Klap de afdekking vervolgens in de richting van de velg – duw ondertussen de afgeschuinde bovenkant omlaag zodat deze onder de rand van de velg grijpt. Controleer of de afdekking gelijk ligt met het velgoppervlak – duw anders het uitstekende gedeelte voorzichtig naar binnen.

Schakel de compressor uit. Koppel de luchtslang en de kabel los.


Was dit nuttig?