Vergrendelen/ontgrendelen

Vergrendelen/ontgrendelen - van de binnenzijde

Bijgewerkt 7/23/2018

Alle portieren en de achterklep kunnen tegelijkertijd worden vergrendeld of ontgrendeld met de knop van het bestuurdersportier en het passagiersportier* voor centrale vergrendeling.

Centrale vergrendeling

Centrale vergrendeling.

Centrale vergrendeling.

  • Druk de rechterkant van de knop in om te vergrendelen en de linkerkant om te ontgrendelen.

Wanneer u de knop lang ingedrukt houdt, worden ook alle zijruiten tegelijkertijd geopend*.

Ontgrendelen

Een portier kan op twee manieren van de binnenkant worden ontgrendeld:

  • Bij het indrukken van de knop voor centrale vergrendeling .

Bij lang indrukken worden ook alle zijruiten* tegelijkertijd geopend (zie ook Doorluchtfunctie).

  • Trek aan de openingshandgreep en open het portier – het portier wordt in een keer ontgrendeld en geopend.

Lampje in vergrendelingsknop

De centrale vergrendeling is verkrijgbaar in twee uitvoeringen – de betekenis van het lampje in de knop voor centrale vergrendeling op het bestuurdersportier is afhankelijk van de uitvoering.

Met een knop voor centrale vergrendeling alleen op het bestuurdersportier, bij de overige portieren ontbreekt een dergelijke knop:

  • Een brandend lampje houdt in dat alle portieren vergrendeld zijn.

Met een knop voor centrale vergrendeling op beide voorportieren en op elk van beide achterportieren een knop voor elektrische vergrendeling:

  • Een brandend lampje houdt in dat alleen het desbetreffende portier vergrendeld is. Wanneer de lampjes in alle knoppen branden, zijn alle portieren vergrendeld.

Vergrendelen

  • Druk op de knop voor centrale vergrendeling – alle gesloten portieren worden vergrendeld.

Bij lang indrukken worden ook alle zijruiten en het schuif-/kanteldak tegelijkertijd gesloten (zie ook Doorluchtfunctie).

Vergrendelingsknop* achterportieren

Bij een vergrendeld portier brandt het lampje in de knop.

Bij een vergrendeld portier brandt het lampje in de knop.

Met de vergrendelingsknop op de beide achterportieren is alleen het desbetreffende achterportier te vergrendelen.

Om het portier te ontgrendelen:

  • Trek aan de openingshandgreep – het portier wordt dan ontgrendeld en geopend.

Automatische vergrendeling

Bij het wegrijden worden de portieren en de achterklep automatisch vergrendeld.

U kunt het systeem activeren/deactiveren in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.


Was dit nuttig?