Alarm

Gereduceerd alarmniveau*

Bijgewerkt 7/23/2018

Een gereduceerd alarmniveau houdt in dat de bewegingsmelders en niveausensoren tijdelijk worden uitgeschakeld.

Om te voorkomen dat het alarm onbedoeld afgaat als u bijvoorbeeld een hond in een vergrendelde auto achterlaat of een autotrein of veerverbinding gebruikt, dienen de bewegingsmelder en de niveausensoren tijdelijk te worden gedeactiveerd.

De te volgen procedure is identiek aan die bij tijdelijke uitschakeling van de Safelock-functieAlleen in combinatie met een alarm..


Was dit nuttig?