PCC, Personal Car Communicator

Transpondersleutel met PCC* - unieke functies

Bijgewerkt 7/23/2018

Een transpondersleutel met PCC (Personal Car Communicator) heeft extra functies ten opzichte van een transpondersleutel in basisuitvoering in de vorm van een informatieknop en controlelampjes.

Video thumbnail
P3--V60H/Y55X-Function, remote key with PCC

Transpondersleutel met PCC.

Informatietoets
Controlelampjes

Na een druk op de informatietoets kunt u bepaalde informatie over de auto uitlezen aan de hand van de controlelampjes.

Gebruik van de informatietoets

Druk op de informatietoets .

Ca. 7 seconden lang lichten de controlelampjes op de transpondersleutel om de beurt op. Dit geeft aan dat er informatie over de auto wordt uitgelezen.

Als u gedurende dit tijdsbestek op een van de andere knoppen drukt, wordt de uitlezing beëindigd.

Let op

Als bij herhaaldelijk gebruik van de informatietoets – op verschillende tijdstippen en verschillende plaatsen – blijkt dat geen van de controlelampjes gaat branden (en dat evenmin na 7 seconden alsook nadat de controlelampjes op de PCC om de beurt oplichtten), dient u contact op te nemen met een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

De controlelampjes verstrekken informatie zoals aangegeven op de volgende afbeelding:

P3-V60H/Y55X- Remote key, indikating lights
Continu groen licht: de auto is vergrendeld.
Continu oranje licht: de auto is ontgrendeld.
Continu rood licht: het alarm is afgegaan na vergrendeling van de auto.
De beide rode controlelampjes lichten beurtelings rood op: het alarm is minder dan 5 minuten geleden afgegaan.

Was dit nuttig?