Hybride-accu opladen

Opladen hybride-accu - starten

Bijgewerkt 7/23/2018

De hybride-accu van de auto is op te laden met een laadkabel tussen de auto een 230 VAC-contactDe spanning in het contact kan afhankelijk van de markt variëren..

Belangrijk

Sluit de laadkabel nooit aan als er kans op blikseminslag is.

Let op

Gebruik een door Volvo aanbevolen laadkabel die voldoet aan de normen IEC 62196 en IEC 61851, omdat een dergelijke kabel voorzien is van temperatuurcontrole.

Video thumbnail

Pak de laadkabel uit de opbergruimte onder de laadvloer.

P3-V60H-1246-Laddkabel till ladduttag

Sluit de laadkabel aan op een 230VAC-stopcontact. Gebruik nooit een verlengkabel.

Stel de juiste laadstroom (afhankelijk van het gebruikte 230VAC-stopcontact) in op de regeleenheid.

P3-V60H-1246- Laddkabel till bil

Verwijder de beschermdop van de laadkabelstekker en sluit de laadkabelstekker vervolgens aan op de auto.

P3-13w46-V60H Hang charging cable cap

Positie van de beschermdop van de laadkabelstekker.

Belangrijk

Plaats om lakschade te voorkomen bij hevige storm bijvoorbeeld de beschermdop van de laadaansluiting dusdanig dat deze niet tegen het lakwerk aankomt.

De laadkabelstekker wordt geblokkeerd/vergrendeld en ca. 10 seconden later gaat de oplading van start.

Om de resterende laadtijd te controleren:

  • Druk op de knop voor Approach-verlichting op de transpondersleutel – op het instrumentenpaneel verschijnt vervolgens de berekende tijd.

De oplading van de accu kan enige tijd worden onderbroken, als u de auto ontgrendelt:

  • en het portier opent – de oplading gaat 2 minuten later opnieuw van start.
  • zonder het portier te openen – er vindt automatisch hervergrendeling plaats, zie Vergrendelen/ontgrendelen - vanaf de buitenkant. De oplading gaat 1 minuut later opnieuw van start.

Let op

De Approach-verlichting moet zijn ingeschakeld om de resterende laadtijd weer te geven. De bijbehorende instellingen vindt u in het menusysteem MY CAR.

Belangrijk

Koppel de laadkabel nooit tijdens het opladen los van het 230V-contact (AC) – het gevaar bestaat dan dat het 230V-contact (AC) beschadigd raakt. Beëindig altijd eerst het opladen en koppel daarna de laadkabel los.

Wanneer de oplading afgerond is (zie volgende tabel) - open het bestuurdersportier. Het instrumentenpaneel gaat dan branden en kan informatie tonen over de ladingstoestand.

P3-1246-V60H-LED-lampor i ladduttaget

De LED-lampjes geven tijdens het opladen de actuele status aan. Bij inschakeling van de interieurverlichting branden de witte, blauwe, rode en oranje ledjes (om enige tijd na uitschakeling van de interieurverlichting weer te doven).

Ledje brandt

Betekenis

Continu wit

Hulpverlichting

Continu oranje

Stand-byBijvoorbeeld bij het openen van een portier of een laadkabelstekker die niet vergrendeld is. – in afwachting van oplading.

Knippert groen

Wordt opgeladenNaarmate de ladingstoestand van de accu verbetert gaat het ledje langzamer knipperen..

Continu groen

Oplading gereedDooft na enige tijd..

Blauw - knipperend of continu

Timer ingeschakeld.

Rood - knipperend of continu

Er is een storing opgetreden.

Tijdens het opladen kan er een plasje water onder de auto ontstaan afkomstig van de airco. Dit is normaal en hoort bij de koelfunctie van de hybride-accu.


Was dit nuttig?