Bekijk uw handleiding

V60
2014

Symbolen en meldingen

14 Resultaten

Stabiliteits- en tractieregeling (DSTC) - symbolen en meldingen

Het stabiliteits- en tractieregelsysteem (DSTC - Dynamic Stability & Traction Control) helpt u voorkomen dat de wielen doorslippen en verbetert de tractie van de auto.

Alcoholslot* - symbolen en meldingen

Het alcoholslot* kan het display van het instrumentenpaneel ook het volgende weergeven:

Rijbaanassistent (LKA) - symbolen en meldingen

De Rijbaanassistent is een van de functies van Driver Alert System – wordt ook wel LKA (Lane Keeping Aid) genoemd. De functie is bedoeld voor gebruik op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke en beperkt de kans op het in bepaalde situaties onbedoeld verlaten van de eigen rijbaan. In situaties waar het LKA-systeem niet wordt geactiveerd of wordt uitgeschakeld verschijnt er mogelijk een symbool op het instrumentenpaneel in combinatie met een verklarende melding – volg in dat geval het gegeven advies op.

Berichten

Wanneer er een waarschuwings-, informatie- of controlesymbool oplicht, verschijnt er tevens een aanvullende melding op het informatiedisplay.

Collision Warning* - symbolen en meldingen

‘Collision Warning met Auto Brake en voetgangers- en fietsersdetectie’ is een hulpmiddel dat bedoeld is om u te waarschuwen, wanneer het gevaar bestaat dat u op een voetganger of achter op een (stilstaande of rijdende) fietser of voorligger botst.

Start/Stop* - symbolen en meldingen

Het Start/Stop-systeem kan tekstmeldingen op het informatiedisplay weergeven.

Afstandswaarschuwing* - symbolen en meldingen

De afstandswaarschuwing (Distance Alert) is een functie die u inlicht over het tijdverschil ten opzichte van de voorligger. Het systeem heeft bepaalde beperkingen.

Adaptieve cruisecontrol* - symbolen en meldingen

De adaptieve cruisecontrol (ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een veilige afstand tot voorliggers te houden. Soms kan de adaptieve cruisecontrol een symbool en/of een melding weergeven. Hier ziet u een paar voorbeelden - volg in die gevallen het gegeven advies op:

Driver Alert Control (DAC)* - symbolen en meldingen

Het DAC kan in uiteenlopende situaties symbolen en meldingen op het instrumentenpaneel of op het beeldscherm van de middenconsole laten verschijnen.

Rijbaanassistent (LDW) - symbolen en meldingen

De Rijbaanassistent is een van de functies van Driver Alert System – wordt ook wel LDW (Lane Departure Warning) genoemd. De functie is bedoeld voor gebruik op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke en beperkt de kans op het in bepaalde situaties onbedoeld verlaten van de eigen rijbaan. In situaties waar het LDW-systeem niet wordt geactiveerd kan er een symbool op het instrumentenpaneel verschijnen in combinatie met een verklarende melding – volg in dat geval het gegeven advies op.

Actieve parkeerhulp (PAP)* - symbolen en meldingen

De actieve parkeerhulp (PAP – Park Assist Pilot) helpt u bij het parkeren door eerst te controleren of het vak groot genoeg is en daarna het stuurwiel te draaien en de auto in het vak te parkeren. Het instrumentenpaneel geeft met symbolen, grafische beelden en teksten aan, wanneer u iets moet doen.

Meldingen - functies

Met de linker stuurhendel kunt u door de meldingen bladeren die op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel verschijnen en deze bevestigen.

BLIS - symbolen en meldingen

In situaties waarbij het BLIS en CTA uitblijven of worden onderbroken, kan er een symbool op het instrumentenpaneel verschijnen in combinatie met een verklarende melding. Neem een eventueel advies in acht.

City Safety™ - symbolen en meldingen

Terwijl City Safety™ automatisch remt, kunnen een of meer symbolen op het instrumentenpaneel gaan branden in combinatie met een tekstmelding. Meldingen kunt u van het display halen door de OK-knop op de richtingaanwijzerhendel kort in te drukken.