PCC, Personal Car Communicator

PCC* - unieke functies

Bijgewerkt 7/23/2018

Een transpondersleutel met PCC heeft extra functies ten opzichte van een transpondersleutel zonder PCC in de vorm van een informatieknop en controlelampjes.

Video thumbnail
Transpondersleutel met PCC - Personal Car Communicator.

Transpondersleutel met PCC* - Personal Car Communicator.

Informatietoets
Controlelampjes

Na een druk op de informatietoets kunt u bepaalde informatie over de auto uitlezen aan de hand van de controlelampjes.

Gebruik van de informatietoets

Druk op de informatietoets .

Ca. 7 seconden lang lichten de controlelampjes op de PCC om de beurt op. Dit geeft aan dat informatie over de auto wordt uitgelezen.

Als u gedurende dit tijdsbestek op een van de andere toetsen drukt, wordt de uitlezing beëindigd.

Let op

Als bij herhaaldelijk gebruik van de informatietoets – op verschillende tijdstippen en verschillende plaatsen – blijkt dat geen van de controlelampjes gaat branden (en dat evenmin na 7 seconden alsook nadat de controlelampjes op de PCC om de beurt oplichtten), dient u contact op te nemen met een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

De controlelampjes verstrekken informatie zoals aangegeven op de volgende afbeelding:

Continu groen licht: de auto is vergrendeld.
Continu oranje licht: de auto is ontgrendeld.
Continu rood licht: het alarm is afgegaan na vergrendeling van de auto.
De beide rode controlesymbolen lichten beurtelings rood op: het alarm is minder dan 5 minuten geleden afgegaan.

Was dit nuttig?