Vergrendelen/ontgrendelen

Safelock-functie*

Bijgewerkt 7/23/2018

Bij activering van de Safelock-functieAlleen in combinatie met een alarmsysteem. worden alle openingshandgrepen mechanisch losgekoppeld, wat het openen van de portieren van zowel de binnen- als de buitenzijde onmogelijk maakt.

Met de transpondersleutel activeert u de Safelock-functie die ca. 10 seconden na vergrendeling van de portieren in werking treedt.

Let op

Als er binnen deze vertragingsperiode een van de portieren wordt geopend, wordt de functie geannuleerd en het alarm gedeactiveerd.

Bij Safelock is de auto alleen met de transpondersleutel te ontgrendelen. Het linker voorportier is ook te ontgrendelen met het afneembare sleutelblad. Bovendien is het mogelijk om de portieren en de achterklep te ontgrendelen/openen op auto's uitgerust met Keyless drive* door de portierhandgreep of de handgreep van de achterklep vast te pakken.

Waarschuwing

Laat niemand in de auto zitten zonder eerst de Safelock-functie te deactiveren om te voorkomen dat u iemand opsluit.

Tijdelijk deactiveren

Geactiveerde menu-opties staan aangekruist.

Geactiveerde menu-opties staan aangekruist.

MY CAR
OK MENU
TUNE-knop
EXIT

Als u de portieren van de buitenzijde wilt vergrendelen terwijl er iemand in de auto achterblijft, kunt u de Safelock-functie tijdelijk uitschakelen. Dat is mogelijk in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

Let op

  • Let erop dat het alarm wordt geactiveerd bij vergrendeling van de auto.
  • Als een van de portieren van de binnenzijde wordt geopend, gaat het alarm af.

Was dit nuttig?