Noodreparatieset banden

Noodreparatieset voor banden - overzicht

Bijgewerkt 7/23/2018

Overzicht van de onderdelen van de noodreparatieset, Temporary Mobility Kit (TMK).

De onderdelen liggen onder de bagageruimtevloer.

Sticker, toegestane maximumsnelheid
Knop
Voedingskabel
Bushouder (oranje deksel)
Beschermdop
Drukreduceerventiel
Luchtslang
Bus met afdichtmiddel
Manometer

Bus met afdichtmiddel

Vervang de bus met afdichtmiddel voordat de houdbaarheidsdatum verstreken is en na ieder gebruik. Behandel de vervangen bus als klein chemisch afval (KCA).

Waarschuwing

De bus bevat 1,2-Ethanol en natuurrubber-latex.

Gevaarlijk bij inname. Kan bij huidcontact allergie veroorzaken.

Contact met de huid en ogen vermijden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Waarschuwing

Wanneer de vloeistof op de huid terechtkomt, moet u de vloeistof met een ruime hoeveelheid water en zeep verwijderen.


Was dit nuttig?