Klimaatregeling voor interieur

Automatische klimaatregeling

Bijgewerkt 7/23/2018

Bij automatische klimaatregeling regelt de klimaatregeling automatisch meerdere klimaatfuncties.

De automatische klimaatregeling regelt automatisch de luchtrecirculatie, airconditioning en luchtverdeling.

P5-1507–Climate–Button AUTO

Knop voor automatische klimaatregeling op klimaatscherm.

Open het klimaatscherm op het middendisplay.

Druk kort of lang op AUTO.

Temperatuur en ventilatorstand worden afhankelijk van de vraag of u de desbetreffende knop kort of lang indrukt als volgt gewijzigd:

  • Kort indrukken – voorgaande instellingen voor automatische klimaatregeling hervatten.
  • Lang indrukken – standaardinstellingen hanteren: 22 °C/72 °F en niveau 3 (niveau 2 achterin

    Voor auto's met 4-zoneregeling*.

    ).

De automatische klimaatregeling wordt geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.


Was dit nuttig?