Parkeerklimaat

Handhaving klimaatcomfort inschakelen/uitschakelen*

Bijgewerkt 7/23/2018

Bij handhaving van het klimaatcomfort wordt na afloop van een rit het interieurklimaat nog enige tijd geregeld. De functie is vanaf het middendisplay direct in te schakelen.

P5-1646–Climate–Button climate comfort

Knop voor handhaving klimaatcomfort op tab Standklimatisering op klimaatscherm.

Open het klimaatscherm op het middendisplay.

Kies het tabblad Standklimatisering.

Druk op Handhaaf klimaatcomfort.

Handhaving klimaatcomfort wordt ingeschakeld/uitgeschakeld en de knop gaat branden/dooft.

Let op

Het is niet mogelijk om de functie voor handhaving van het klimaatcomfort te starten, als de restwarmte in de motor niet volstaat om het interieurklimaat op peil te houden of als de buitentemperatuur hoger is dan zo'n 20 °C.

Let op

Handhaving klimaatcomfort wordt uitgeschakeld als de auto van buitenaf wordt vergrendeld om niet onnodig restwarmte te gebruiken. De functie dient om het klimaatcomfort te behouden, wanneer u en/of passagiers in de auto achterblijven.


Was dit nuttig?