Bediening

Ruiten en buitenspiegels - elektrische verwarming

Bijgewerkt 7/23/2018

De elektrische verwarming dient om de voor- en achteruit en de buitenspiegels te ontwasemen en te ontdooien.

Elektrische voorruit-*, achterruit- en buitenspiegelverwarming

Elektrische voorruitverwarming
Elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming

Gebruik de functie om voorruit, achterruit en buitenspiegels te ontwasemen en te ontdooien.

Bij eenmaal indrukken van de desbetreffende knop gaat de verwarming van start. Het brandende lampje in de knop geeft aan dat de functie actief is. Schakel de verwarming uit zodra het ijs/de condens verdwenen is om de accu niet onnodig te belasten. Als u echter niets doet, wordt de functie na enige tijd automatisch uitgeschakeld.

Zie ook Voorruit ontwasemen en ontdooien.

De buitenspiegels en de achterruit worden automatisch van condens/ijsvorming ontdaan, als u de auto start bij een buitentemperatuur lager dan +7 °C. Automatische ontwaseming is te selecteren in het menusysteem MY CAR, zie MY CAR.


Was dit nuttig?