Bekijk uw handleiding

XC60
2014

Motorruimte

22 Resultaten

Startaccu - vervangen

De startaccu van de auto is zonder hulp van een werkplaats te vervangen.

Sproeiervloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

De sproeiervloeistof wordt gebruikt om samen met de voor- en achterruitwisser de ruiten en koplampen van de auto schoon te houden en voor goed zicht tijdens het rijden te zorgen.

Motorruimte - overzicht

Het overzicht toont de normale controlepunten.

Sproeiervloeistof - bijvullen

Om de koplampen en ruiten schoon te houden wordt sproeiervloeistof gebruikt. Gebruik tijdens de wintermaanden sproeiervloeistof met antivries.

Startaccu

De rijomstandigheden, de rijstijl, het aantal startpogingen, de weersomstandigheden e.d. zijn van invloed op de levensduur en de werking van de accu.

Motorolie - algemeen

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken.

Remvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

Remvloeistof is de naam van het middel in een hydraulisch remsysteem, dat wordt gebruikt om kracht over te brengen vanuit bijvoorbeeld een rempedaal via een hoofdremcilinder naar een of meerdere hulpcilinders die op hun beurt een mechanische rem beïnvloeden.

Startaccu - specificatie

De startaccu wordt gebruikt om de startmotor en andere elektrische uitrusting in de auto aan te drijven.

Motorolie - kwaliteit en hoeveelheid

De motoroliekwaliteit en de te hanteren hoeveelheden voor de verschillende motoralternatieven staan in de tabel.

Stuurbekrachtigingsvloeistof - peil

De stuurbekrachtigingsvloeistof moet tussen de MIN- en MAX-streepjes staan. Verversing van de vloeistof is niet nodig.

Accu - Start/Stop

Een auto met Start/Stop-systeem is voorzien van twee 12V-accu’s – één extra krachtige startaccu en een hulpaccu die gebruikt wordt voor de startprocedure middels het Start/Stop-systeem.

Motorruimte - controle

Bepaalde oliën en vloeistoffen dienen regelmatig gecontroleerd te worden.

Stuurbekrachtigingsvloeistof - kwaliteit

Stuurbekrachtigingsvloeistof is de naam van het middel dat in het stuurbekrachtigingssysteem van de auto wordt gebruikt.

Motorkap - openen en sluiten

De motorkap is te openen, wanneer u de handgreep bij de pedalen naar achteren hebt getrokken en de pal bij de grille naar links hebt gehaald.

video

Motorolie - controleren en bijvullen

Bepaalde motorvarianten zijn voor het controleren van het oliepeil voorzien van een elektronische peilsensor, terwijl andere motorvarianten een oliepeilstok hebben.

Rem- en koppelingsvloeistof - peil

De rem- en koppelingsvloeistof moet tussen de MIN- en MAX-streepjes staan.

Klimaatregeling - storingen opsporen en verhelpen

Service en reparatie aan het aircosysteem mogen uitsluitend door een erkende werkplaats worden uitgevoerd.

Accu - symbolen

Op de accu zitten symbolen die informatie verstrekken en waarschuwen.

Koelvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

In de tabel ziet u de aan te houden hoeveelheid koelvloeistof voor de verschillende motortypes.

Koelvloeistof - peil

De koelvloeistof koelt de verbrandingsmotor af tot de juiste bedrijfstemperatuur. De warmte die de motor overdraagt op de koelvloeistof kan worden benut voor verwarming van de passagiersruimte. De koelvloeistof moet tussen het MIN- en MAX-streepje op het expansiereservoir staan.

Zekeringen - algemeen

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden alle verschillende elektrische functies en onderdelen door een aantal zekeringen beschermd.

Zekeringen - in motorruimte

De zekeringen in de motorruimte beschermen o.a. de motor- en remfuncties.