Starten en rijden

Motor starten

Bijgewerkt 7/23/2018

De motor is te starten en uit te schakelen met behulp van de transpondersleutel en de START/STOP ENGINE-knop.

Benzine- en dieselmotor

Video thumbnail
Contactslot met transpondersleutel uitgetrokken/ingeduwd en START/STOP ENGINE-knop.

Contactslot met transpondersleutel uitgetrokken/ingeduwd en START/STOP ENGINE-knop.

Belangrijk

De transpondersleutel niet verkeerd om insteken – pak de sleutel beet aan het uiteinde met het afneembare sleutelblad, zie Afneembaar sleutelblad - verwijderen/aanbrengen.

Plaats de transpondersleutel in het contactslot en duw deze tot aan de aanslag naar binnen. Let erop dat u bij een auto met alcoholslot* eerst een goedgekeurde blaastest moet uitvoeren voordat de motor kan worden gestart. Voor meer informatie over Alcoguard, zie Alcoholslot.

Houd het koppelingspedaal volledig ingedruktAls de auto rolt is het indrukken van de START/STOP ENGINE-knop voldoende om de motor te starten.. (Bij auto’s met automatische versnellingsbak – bedien het rempedaal.)

Druk op de START/STOP ENGINE-knop en laat deze vervolgens los.

Bij het starten van de motor blijft de startmotor draaien, totdat de motor aanslaat of totdat de beveiliging tegen oververhitting in werking treedt.

Belangrijk

Als de motor na 3 pogingen niet gestart is, wacht u 3 minuten voordat u een nieuwe poging doet. Het startvermogen neemt toe als de startaccu zich kan herstellen.

Waarschuwing

Haal na een motorstart of als de auto wordt gesleept nooit de transpondersleutel uit het contactslot.

Waarschuwing

Haal altijd de transpondersleutel uit het contactslot als u uit de auto stapt en zorg ervoor dat de sleutelstand 0 is, in het bijzonder als er kinderen in de auto aanwezig zijn. Zie voor informatie over hoe u dit doet Sleutelstanden.

Let op

Voor bepaalde motortypen kan het stationaire toerental bij een koude start duidelijk hoger dan normaal zijn. Dit gebeurt om het uitlaatgasreinigingssysteem zo snel mogelijk op de normale bedrijfstemperatuur te krijgen waardoor de uitlaatgasemissies afnemen en het milieu wordt ontzien.

Keyless drive *

Loop de punten 2-3 door om de motor zonder sleutel te starten.

Let op

Om de motor te kunnen starten dient één van de transpondersleutels met Keyless drive-functie in de passagiers- of bagageruimte aanwezig te zijn.

Waarschuwing

Haal nooit de transpondersleutel uit de auto tijdens rijden of slepen.


Was dit nuttig?