Bekijk uw handleiding

XC70
2016 Early

Motorruimte

19 Resultaten

Zekeringen - algemeen

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden alle verschillende elektrische functies en onderdelen door een aantal zekeringen beschermd.

Startaccu - vervangen

De startaccu van de auto is zonder hulp van een werkplaats te vervangen.

Motorolie - kwaliteit en hoeveelheid

De motoroliekwaliteit en de te hanteren hoeveelheden voor de verschillende motoralternatieven staan in de tabel.

video

Motorolie - controleren en bijvullen

Bepaalde motorvarianten zijn voor het detecteren van het oliepeil voorzien van een elektronische peilsensor, terwijl bij andere motorvarianten een handmatige controle met een oliepeilstok plaatsvindt.

Stuurbekrachtigingsvloeistof - kwaliteit

Stuurbekrachtigingsvloeistof is de naam van het middel dat in het stuurbekrachtigingssysteem van de auto wordt gebruikt.

Remvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

Remvloeistof is de naam van het middel in een hydraulisch remsysteem, dat wordt gebruikt om druk over te brengen vanuit bijvoorbeeld een rempedaal via een hoofdremcilinder naar een of meerdere hulpcilinders die op hun beurt een mechanische rem bedienen.

Zekeringen - in motorruimte

De zekeringen in de motorruimte beveiligen o.a. de motor- en remfuncties.

Accu - symbolen

Op de accu’s zitten symbolen die informatie verstrekken en waarschuwen.

Koelvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

In de tabel ziet u de aan te houden hoeveelheid koelvloeistof voor de verschillende motortypes.

Rem- en koppelingsvloeistof - peil

De rem- en koppelingsvloeistof moet tussen de MIN- en MAX-streepjes staan.

Sproeiervloeistof - bijvullen

Om de koplampen en ruiten schoon te houden wordt sproeiervloeistof gebruikt. Gebruik sproeiervloeistof met antivries bij temperaturen onder het vriespunt.

Stuurbekrachtigingsvloeistof - peil

De stuurbekrachtigingsvloeistof moet tussen de MIN- en MAX-streepjes op het reservoir staan. Verversing van de vloeistof is niet nodig.

Koelvloeistof - peil

De koelvloeistof koelt de verbrandingsmotor af tot de juiste bedrijfstemperatuur. De warmte die de motor overdraagt op de koelvloeistof kan worden benut voor verwarming van de passagiersruimte. De koelvloeistof moet tussen het MIN- en MAX-streepje op het expansiereservoir staan.

Motorolie - algemeen

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken.

Startaccu - algemeen

De startaccu wordt gebruikt voor aandrijving van de startmotor en andere elektrische uitrusting in de auto.

Motorruimte - overzicht

Het overzicht laat een aantal servicegerelateerde componenten zien.

Elektrisch systeem

Het elektrische systeem is enkelpolig en gebruikt het chassis en het motorblok als geleiders.

Accu - Start/Stop

Auto’s met Start/Stop-systeem hebben behalve de startaccu ook een hulpaccu.

Motorruimte - controle

Bepaalde oliën en vloeistoffen dienen regelmatig gecontroleerd te worden.