Bekijk uw handleiding

XC70
2016 Late

Instrumentenpaneel

13 Resultaten

Instrumentenpaneel, digitaal - overzicht

Op het bestuurdersdisplay wordt informatie weergegeven over bepaalde functies van de auto en meldingen.

Instrumentenpaneel - licentieovereenkomst

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgt een Engelse versie van de overeenkomst tussen Volvo en producenten/ontwikkelaars.

Eco guide & Power guide*

Eco guide en Power guide zijn twee van de meters op het instrumentenpaneel die u helpen om zo zuinig mogelijk met de auto te rijden. De auto slaat ook statistische ritgegevens die in de vorm van staafdiagrammen te bekijken zijn, zie Boordcomputer - rijstatistieken.

Buitentemperatuur

Het buitentemperatuurmeterdisplay is zichtbaar op het instrumentenpaneel.

Instrumentenpaneel

Op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel wordt informatie weergegeven over bepaalde functies van de auto en meldingen.

Klok

Het klokdisplay is zichtbaar op het instrumentenpaneel.

Dagtellers

Het dagtellerdisplay is zichtbaar op het instrumentenpaneel.

Menufuncties - instrumentenpaneel

Met de linker stuurhendel bedient u de menu’s die op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel verschijnen. Welke menu’s er verschijnen hangt af van de sleutelstand.

Displaysymbolen

Er worden tal van verschillende displaysymbolen gebruikt in de auto. De symbolen zijn onderverdeeld in waarschuwings-, controle- en informatiesymbolen.

Instrumentenpaneel - betekenis controlesymbolen

De controlesymbolen attenderen u erop dat de bijbehorende functies ingeschakeld zijn, de desbetreffende systemen actief zijn of dat er storingen of gebreken zijn opgetreden.

Instrumentenpaneel - betekenis waarschuwingssymbolen

De waarschuwingssymbolen attenderen u erop dat de bijbehorende belangrijke functies/systemen ingeschakeld zijn of dat er ernstige storingen of gebreken zijn opgetreden.

Instrumentenpaneel, analoog - overzicht

Op het bestuurdersdisplay wordt informatie weergegeven over bepaalde functies van de auto en meldingen.