Hybride-accu opladen

Laadkabel

Bijgewerkt 7/23/2018

De laadkabel met regeleenheid wordt gebruikt om de hybride-accu van de auto op te laden. Gebruik een door Volvo aanbevolen laadkabel.

De laadkabel zit in de opbergruimte onder de laadvloer in de bagageruimte.

De laadkabel zit in de opbergruimte onder de laadvloer in de bagageruimte.

Specificaties, laadkabel

Beschermingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-32 ºC tot +50 ºC

Waarschuwing

Gebruik van de laadkabel is niet toegestaan bij schade aan delen ervan – er bestaat gevaar voor elektrische schokken en ernstig letsel.

Laat de reparatie van een beschadigde of defecte laadkabel over aan een werkplaats – geadviseerd wordt een Volvo-werkplaats.

Belangrijk

Haal de stekker van de laadkabel nooit uit het 230 VAC-contact tijdens het opladen - het risico bestaat dan dat het 230 VAC-contact beschadigd raakt.

Onderbreek altijd eerst het opladen voordat u de laadkabel loskoppelt - eerst van de laadaansluiting van de auto en daarna van het 230 VAC-contact.

Regeleenheid

Indicatoren en bedieningstoetsen van de regeleenheid.

Indicatoren en bedieningstoetsen van de regeleenheid.

Indicator die de ingestelde laadstroom aangeeft

De maximale laadstroom kan per markt verschillen.

.
Het symbool brandt wanneer de laadkabel is aangesloten op een 230 VAC-contact

De spanning in het contact kan afhankelijk van de markt variëren.

.
Drukknoppen om de laadstroom te verhogen/verlagen.
Het symbool brandt wanneer de laadkabel is aangesloten op de laadaansluiting van de auto.

Belangrijk

Het is niet toegestaan om stekkerdozen, overspanningsbeveiligingen e.d. te gebruiken in combinatie met de laadkabel, omdat dit aanleiding kan geven tot brand, elektrische schokken enz.

Het gebruik van een adapter tussen het 230 VAC-contact en de laadkabel is alleen toegestaan als de adapter is goedgekeurd volgens IEC 61851 en IEC 62196.

Let op

De laadkabel onthoudt de laatst ingestelde laadstroom. Het is daarom belangrijk dat u de instelling aanpast, als u de volgende keer dat er wordt opgeladen een ander 230V(AC)-contact gebruikt.


Was dit nuttig?