Hybride-accu opladen

Laadstatus

Bijgewerkt 7/23/2018

De laadstatus wordt aangegeven via een LED-lampje in de laadaansluiting op de auto, via de regeleenheid van de laadkabel en via het bestuurdersdisplay.

Aanduiding via het LED-lampje van de laadaansluiting

Positie van het LED-lampje van de laadaansluiting op de auto.

Positie van het LED-lampje van de laadaansluiting op de auto.

Het LED-lampje geeft tijdens het opladen de actuele status aan. Bij inschakeling van de interieurverlichting branden de witte, rode en oranje ledjes (om enige tijd na uitschakeling van de interieurverlichting weer te doven).

LED-lampje brandt

Betekenis

Wit

Hulpverlichting.

Oranje

Stand-byBijvoorbeeld bij het openen van een portier of als de laadkabelstekker niet vergrendeld is. - in afwachting van oplading.

Knippert groen

Wordt opgeladenNaarmate de ladingstoestand van de accu verbetert gaat het ledje langzamer knipperen..

Groen

Oplading gereedDooft na enige tijd..

Rood

Er is een storing opgetreden.

Laadstatus op bestuurdersdisplay

Op het bestuurdersdisplay wordt de laadstatus met zowel met een symbool als met een tekst aangegeven. De informatie wordt getoond zolang het bestuurdersdisplay actief is.

Let op

De laadstatus wordt o.a. op het bestuurdersdisplay getoond. Als dit gedurende enige tijd niet wordt gebruikt, wordt het gedeactiveerd. U kunt het display opnieuw activeren met een van de volgende handelingen

  • trap het rempedaal in,
  • open een van de portieren, of
  • draai de startknop in de I-stand.

Symbool

Melding

Betekenis

Volledig opgeladen om: [Tijd] wordt getoond in combinatie met een animatie met blauw pulserend licht door de laadkabel.

Er vindt oplading plaats en het tijdstip verschijnt dat de accu naar schatting volledig opgeladen is.

De tekst Opladen klaar verschijnt. Er verschijnt een afbeelding van de auto met een LED-indicator bij de laadaansluiting die groen oplicht.

De accu is volledig opgeladen.

De tekst Fout opladen verschijnt. De LED-indicator bij de laadaansluiting licht rood op.

Er heeft zich een storing voorgedaan. Controleer de aansluiting van de laadkabel bij de laadaansluiting van de auto en bij het 230V-stopcontact (wisselstroom)De spanning in het contact kan afhankelijk van de markt variëren..


Was dit nuttig?