Bekijk uw handleiding

XC90 Twin Engine
2016

Bestuurdersdisplay

12 Resultaten

Bestuurdersdisplay

Het bestuurdersdisplay geeft informatie weer over de auto en het rijden.

Applicatiemenu op bestuurdersdisplay

Via het applicatiemenu (appmenu) van het bestuurdersdisplay krijgt u snel toegang tot de meest gebruikte functies voor bepaalde apps.

Klok

De klok is zichtbaar op zowel bestuurders- als middendisplay.

Buitentemperatuur

De buitentemperatuurmeter is zichtbaar op het bestuurdersdisplay.

Applicatiemenu op bestuurdersdisplay gebruiken

Het applicatiemenu (appmenu) op het bestuurdersdisplay is te gebruiken via de knoppenset rechts op het stuurwiel.

Meldingen opgeslagen vanuit het bestuurders- en middendisplay hanteren

Meldingen die zijn opgeslagen vanuit het bestuurders- en middendisplay worden in beide gevallen gehanteerd in het middendisplay.

Hybridespecifieke informatie

Welke meters en functies op het bestuurdersdisplay verschijnen, hangt af van de gekozen rijstand. De rijstanden bieden allemaal unieke instrumenten die u helpen om zo zuinig mogelijk met de auto te rijden. De auto slaat ook statistiek op van gereden ritten die wordt verwerkt in staafdiagrammen.

Controlesymbolen op bestuurdersdisplay

De controlesymbolen attenderen u erop dat de bijbehorende functies ingeschakeld zijn, de desbetreffende systemen actief zijn of dat er storingen of gebreken zijn opgetreden.

Meldingen op bestuurders- en middendisplay

Op het bestuurders- en middendisplay kunnen in uiteenlopende situaties meldingen verschijnen om u te informeren of helpen.

Waarschuwingssymbolen op bestuurdersdisplay

De waarschuwingssymbolen attenderen u erop dat de bijbehorende belangrijke functies/systemen ingeschakeld zijn of dat er ernstige storingen of gebreken zijn opgetreden.

Licentieovereenkomst voor bestuurdersdisplay

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgt een Engelse versie van de overeenkomst tussen Volvo en producenten/ontwikkelaars.

Meldingsfuncties op bestuurders- en middendisplay

De meldingen op het bestuurdersdisplay en middendisplay zijn te hanteren met de knoppenset rechts op het stuurwiel en op de schermen van het middendisplay.