Boordcomputer

Rijstatistieken tonen op het middendisplay

Bijgewerkt 7/23/2018

De rijstatistieken van de boordcomputer worden grafisch weergegeven op het middendisplay en bieden u het overzicht waarmee u eenvoudig zuiniger kunt rijden.

Open de app Bestuurder prestaties op het appscherm om de rijstatistieken weer te geven.

Elke staaf in het schema staat voor een afstand van 1, 10 of 100 km (of miles). Tijdens het rijden worden de staven van rechts naar links aangevuld. De staaf uiterst rechts geeft de waarde voor de actuele etappe aan.

Het gemiddelde brandstofverbruik en de totale rijtijd zijn bepaald op basis van de rijstatistieken sinds de laatste nulstelling.

Het brandstofverbruik en stroomverbruik worden elk afzonderlijk weergegeven. Het getoonde stroomverbruik is het nettoverbruik, dat wil zeggen de afgenomen stroom verminderd met de teruggewonnen energie tijdens het remmen.

Rijstatistieken van de boordcomputerDe afbeelding is schematisch, zodat er afhankelijk van de softwareversie en de gekozen uitvoering afwijkingen mogelijk zijn..

Rijstatistieken van de boordcomputer

De afbeelding is schematisch, zodat er afhankelijk van de softwareversie en de gekozen uitvoering afwijkingen mogelijk zijn.

.

Instellingen voor rijstatistieken

Druk op Voorkeur om

  • de schaalverdeling te wijzigen. Kies een resolutie van 1, 10 of 100 km/mi voor de staaf.
  • de rijstatistieken na afloop van een rit op nul te zetten. Wanneer de auto meer dan 4 uur stilgestaan heeft.
  • de gegevens over de actuele rit op nul te zetten.

Rijstatistieken, berekend gemiddeld verbruik en totale rijtijd worden altijd gelijktijdig op nul gezet.

Eenheid wijzigen

Eenheid voor afgelegde afstand, brandstofverbruik, e.d. wijzigen via het middendisplay:

Druk op Instellingen op het hoofdscherm.

Druk op SysteemEenheden.

Kies onder Eenheden de gewenste eenheidsnorm: Metr., Imper. of VS.


Was dit nuttig?