Klimaatregeling voor interieur

Automatische klimaatregeling

Bijgewerkt 7/23/2018

Bij automatische klimaatregeling regelt de klimaatregeling automatisch meerdere klimaatfuncties.

Knop voor automatische klimaatregeling op klimaatscherm.

Knop voor automatische klimaatregeling op klimaatscherm.

Open het klimaatscherm op het middendisplay.

Druk kort of lang op AUTO.

De automatische klimaatregeling wordt geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.

De automatische klimaatregeling regelt automatisch de luchtrecirculatie, airconditioning en luchtverdeling.

Ventilatorstand en temperatuur worden afhankelijk van de vraag of u de desbetreffende knop kort of lang indrukt als volgt gewijzigd:

  • Kort indrukken - voorgaande instelling(en) hervatten.
  • Lang indrukken - standaardinstellingen (stand 3 en 22 °C/72 °F) hanteren.

Was dit nuttig?