Luchtverdeling

Ontwaseming van ruiten en buitenspiegels activeren/deactiveren

Bijgewerkt 7/23/2018

De drie klimaatregelingsfuncties maximale ontwaseming, elektrische voorruitverwarming* en elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming dienen om de ruiten en buitenspiegels snel van condens en ijs te ontdoen.

Via fysieke knoppen op middenconsole

Op de middenconsole zitten fysieke knoppen die toegang bieden tot de ontwasemingsfuncties.

Met elektrische voorruitverwarming* is de maximale ontwaseming alleen individueel te activeren vanuit het klimaatscherm op het middendisplay.

Fysieke knoppen op middenconsole.

Fysieke knoppen op middenconsole.

Knop voor elektrische achterruitverwarming* en maximale ontwaseming.
Knop voor elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming.

Auto's zonder elektrische voorruitverwarming:

Druk op de knop (1).

De maximale ontwaseming wordt geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.

Auto's met elektrische voorruitverwarming:

Druk meerdere keren op de knop (1) om de drie standen te doorlopen:

  • elektrische voorruitverwarming geactiveerd
  • Elektrische voorruitverwarming en maximale ontwaseming geactiveerd
  • Gedeactiveerd.

De elektrische voorruitverwarming en maximale ontwaseming worden geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.

Let op

Wanneer u de elektrische achterruitverwarming deactiveert door de knop tweemaal snel in te drukken, wordt de maximale ontwaseming met enige vertraging ingeschakeld om een tijdelijke verhoging van de ventilatorstand tegen te gaan.

Elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming:

Druk op de knop (2).

De elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming worden geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.

Vanuit klimaatscherm op middendisplay

Maximale ontwaseming activeren/deactiveren

Knop voor maximale ontwaseming op klimaatscherm.

Knop voor maximale ontwaseming op klimaatscherm.

Open het klimaatscherm op het middendisplay.

Druk op Max.

De maximale ontwaseming wordt geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.

Bij maximale ontwaseming worden de automatische klimaatregeling en de luchtrecirculatie gedeactiveerd, wordt de airconditioning geactiveerd, de ventilatorstand gewijzigd in 5 en de temperatuur in HI.

Bij deactivering van de maximale ontwaseming hervat de klimaatregeling de eerder verrichte instellingen.

Let op

Het geluidsniveau neemt toe wanneer de ventilatorstand wordt gewijzigd in 5.

Elektrische voorruitverwarming* activeren/deactiveren

Knop voor elektrische voorruitverwarming op klimaatscherm.

Knop voor elektrische voorruitverwarming op klimaatscherm.

Open het klimaatscherm op het middendisplay.

Druk op Elektrisch.

De elektrische voorruitverwarming wordt geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.

Let op

Aan de beide uiteinden van de voorruit zitten driehoekige gebieden zonder elektrische verwarming, zodat het ontdooien daar mogelijk langer duurt.

Let op

De elektrische voorruitverwarming kan de prestaties van transponders en andere communicatie-apparatuur beïnvloeden.

Let op

Als u de elektrische voorruitverwarming activeert, wanneer Start/Stop de motor automatisch heeft afgezet, wordt de motor opnieuw gestart.

Elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming activeren/deactiveren

Knop voor elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming op klimaatscherm.

Knop voor elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming op klimaatscherm.

Open het klimaatscherm op het middendisplay.

Druk op Achter.

De elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming worden geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.

Automatische inschakeling van elektrische ruitverwarming activeren/deactiveren

U kunt instellen of de automatische inschakeling van elektrische voorruitverwarming* en elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming bij het starten van de motor al dan niet geactiveerd is. Met automatische inschakeling geactiveerd zal de elektrische verwarming starten bij een risico van ijs op de ruit. De elektrische verwarming wordt automatisch uitgeschakeld, wanneer de ruit warm genoeg is en het ijs is verdwenen.

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.

Druk op Klimaat.

Kies Automat. elek. voorruitverwarming om automatische inschakeling van elektrische voorruitverwarming te activeren/deactiveren.

Kies Autom. elek. achterruitverwarming om automatische inschakeling van elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming te activeren/deactiveren.


Was dit nuttig?