Bestemming zoeken

Bestemming aangeven via zoeken op vrije tekst

Bijgewerkt 7/23/2018

Een bestemming is op verschillende manieren aan te geven - zoeken op vrije tekst is daar één van.

Zoeken op vrije tekst

Met zoeken op vrije tekst kunt u de meeste zaken zoeken, zoals telefoonnummers, postcodes, straten, plaatsen, coördinaten en POI's.

Met het "toetsenbord" van het beeldscherm zijn voor het zoeken van bestemmingen de meeste tekens in te voeren en te gebruiken.

Zo laat u het toetsenbord verschijnen:

1. Druk op Best. inst. ((Set dest.)) onder aan het beeldscherm - op de kaartweergave verschijnt een zoekveld voor het zoeken op adres.

2. Druk vervolgens op dit symbool boven aan het beeldscherm - het zoeken op vrije tekst met toetsenbord, zoekveld en filter wordt geopend.

 1. Voer een zoekterm in - suggesties voor mogelijke alternatieve bestemmingen worden in een lijst weergegeven, gerangschikt op afstand ten opzichte van het autosymbool op de kaart.
 2. Selecteer/markeer juiste suggestie in de lijst - de Infokaart

  Zie de informatie onder "Informatiekaarten op de kaart".

  voor de suggestie wordt weergegeven.
 3. Volg de aanwijzingen op het middendisplay en activeer de routebegeleiding naar de bestemming.

Toetsenbord

De functietoetsen van het toetsenbord.

De functietoetsen van het toetsenbord.

Filter - beperkt/filtert treflijsten.
Verbergt de toetsen voor weergave van grotere/langere lijst met treffers - druk op het invoerveld om het toetsenbord opnieuw weer te geven
Wisselt tussen GROTE letters (hoofdletters) en kleine letters
Wisselt tussen letters en cijfers/speciale tekens
Spatie
Verwijdert teken links van de cursor
Tablet - "Voer" het gewenste teken met uw vinger in op de "tablet" van het beeldscherm.

Het toetsenbord met aanvullende functies wordt nader beschreven onder "Het toetsenbord op het middendisplay gebruiken".

Filter

Met bepaalde filters kunt u de lijsten met treffers verkorten.

Filter voor lijsten met treffers

Filter voor lijsten met treffers

De beschikbare filters kunnen per geval verschillen. De volgende filters zijn mogelijk:

 • Langs route (Along route) - Alleen treffers langs de route in de lijst met treffers aangeven.
 • Straten (Streets) - Alleen straten/wegen in de lijst met treffers aangeven.
 • Steden (Only cities) - Alleen steden/dorpen in de lijst met treffers aangeven.

Filter voor POI

Helemaal onderaan op het beeldscherm, onder de drie filters, staat een lijst van de POI-categorieën die voorkomen in het actuele gebied.

POI's uitgefilterd uit gemarkeerde categorie (2)
POI-categorieën (er kunnen ook subcategorieën aanwezig zijn in een POI-categorie).

Er worden alleen POI's uit de gemarkeerde POI-categorie in de lijst weergegeven en alleen filter "Langs route" (Along route) is te combineren met POI's.

Coördinaten

Een bestemming is ook in te voeren aan de hand van coördinaten op de kaart.

 • Voer bijvoorbeeld "N 58,1234 E 12,5678" in en druk op Zoeken (Search).
De windstreken N, E, S en W zijn op verschillende manieren in te voeren, bijvoorbeeld als volgt:

N 58,1234   E 12,5678 (met spatie)

N58,1234   E12,5678 (zonder spatie)

58,1234N   12,5678E (met windstreek achter de coördinaten)

58,1234-12,5678 (met koppelteken zonder windstreek)

U kunt net zo goed een punt [.] als een komma [,] gebruiken.


Was dit nuttig?