Verkeersinformatie

Verkeersinformatie

Bijgewerkt 7/23/2018

Het navigatiesysteem ontvangt doorlopend verzonden informatie over verkeersproblemen en doorstroming.

Let op

Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/landen beschikbaar.

De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie worden voortdurend uitgebreid.

Bij "Instellingen voor verkeer" kunt u een aantal instellingen verrichten.

Rechtstreeks op de kaart

Voorbeeld van verkeersinformatie

Voorbeeld van verkeersinformatie

Verkeersproblemen als langzaam rijdend en stilstaand verkeer, wegwerkzaamheden, ongelukken enz. worden met verschillende symbolen op de kaart weergegeven.

Bij grotere verkeersproblemen wordt de omvang daarvan ook met een RODE lijn aangegeven naast de weg, zoals bij wegwerkzaamheden. De lijn geeft eveneens aan voor welke rijrichting het probleem geldt. Als het probleem voor beide rijrichtingen geldt, ziet u een lijn aan beide zijden van de weg.

  • Druk op het symbool voor het verkeersprobleem. Er wordt dan een informatiekaart weergegeven.

De informatie kan bijvoorbeeld de positie van het verkeersprobleem bevatten met straatnaam/wegnummer en de aard/omvang/duur van het probleem.

Als het probleem zich op de route bevindt, kan de optie Mijden worden gekozen. Het systeem berekent dan een andere route.

Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)

Geldt voor bepaalde markten.

Bij een Connected Car kunt u via internet uitgebreide verkeersinformatie ontvangen dankzij RTTIRTTI = Real Time Traffic Information (realtime verkeersinformatie).


Was dit nuttig?