Inleiding

Hier vindt u de gebruikersinformatie

Bijgewerkt 7/23/2018

De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de auto, via de mobiele app en op de supportsite van Volvo. In het dashboardkastje vindt u de Quick Guide en een supplement op de gebruikershandleiding met onder meer specificaties en informatie over zekeringen. U kunt een volledige gebruikershandleiding in drukvorm bestellen.

Digitale gebruikersinformatie

Op het middendisplay van de auto

Via het middendisplay van de auto kunt u de gebruikershandleiding in digitaleOp markten zonder gebruikershandleiding op het middendisplay wordt een volledige gebruikershandleiding in drukvorm verstrekt. vorm raadplegen. Hier hebt u bijvoorbeeld de mogelijkheid tot visuele navigatie aan de hand van afbeeldingen van het auto-exterieur en -interieur. De informatie is doorzoekbaar en ook beschikbaar in een indeling in diverse categorieën. Lees meer onder "Digitale gebruikershandleiding in de auto".

In de vorm van een mobiele app

De digitale gebruikershandleiding is ook beschikbaar in de vorm van een mobiele app die u bijvoorbeeld kunt downloaden van App Store. De app bevat video's en biedt de mogelijkheid tot visuele navigatie aan de hand van afbeeldingen van het auto-exterieur en -interieur. De navigatie tussen de verschillende artikelen van de gebruikershandleiding verloopt eenvoudig en de inhoud is doorzoekbaar. Lees meer onder "Gebruikershandleiding op mobiele apparaten".

Op internet

De gebruikershandleiding is ook te raadplegen via de supportsite van Volvo: support.volvocars.com, voor een deel online en voor deel in pdf-formaat. Op de supportsite vindt u ook video's en stapsgewijze instructies voor zaken als onlinediensten en -functies. De site is beschikbaar voor de meeste markten. Lees meer onder "Support en meer informatie over de auto op internet".

Gebruikersinformatie in drukvorm

Gedrukt supplement

De gebruikershandleiding in drukvorm vormt een aanvulling op de digitale gebruikershandleidingOp markten zonder gebruikershandleiding op het middendisplay wordt een volledige gebruikershandleiding in drukvorm verstrekt. en bevat belangrijke teksten, informatie over zekeringen en bepaalde specificaties. De handeling bevat tevens handige instructies, wanneer u de informatie op het middendisplay om praktische redenen niet kunt lezen. Lees "Gebruikershandleiding doornemen" voor de opbouw van de gebruikershandleiding.

Quick Guide

Ook in drukvorm beschikbaar is een Quick Guide met beknopte informatie over de meeste gebruikte autofuncties om aan de slag te kunnen.

Meer gebruikersinformatie in drukvorm

Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau, de markt e.d. liggen er aanvullende documenten met gebruikersinformatie in drukvorm in de auto. U kunt een volledige gebruikershandleiding in drukvorm bestellenOp markten zonder digitale gebruikershandleiding op het middendisplay ligt een gedrukt exemplaar van de handleiding in het dashboardkastje.. Neem contact op met een Volvo-dealer voor bestelling van de gebruikershandleiding in drukvorm of een supplement.

Taalinstelling wijzen voor het middendisplay

Wanneer u de taalinstelling voor het middendisplay wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde informatie niet overeenkomt met de wettelijke bepalingen en voorschriften die in uw land gelden.

Belangrijk

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op veilig wijze bestuurt en dat u de geldende wetgeving en voorschriften in acht neemt. Het is ook belangrijk dat u de auto volgens Volvo’s adviezen in de gebruikershandleiding onderhoudt en bedient.

Bij verschillen tussen de informatie op het middendisplay en die in de gedrukte handleiding, geldt altijd de gedrukte informatie.


Was dit nuttig?