Communicatie bij een Connected Car

Geen internetverbinding of een slechte verbinding

Bijgewerkt 7/23/2018

Storingen in het netwerk.

De uitgewisselde hoeveelheid gegevens is afhankelijk van de diensten of apps die in de auto worden gebruikt. Het streamen van audio kan bijvoorbeeld tot een grote hoeveelheid dataverkeer leiden en dat vereist een goede verbinding en signaalsterkte.

Mobiele telefoon in de auto

De snelheid van de verbinding kan variëren afhankelijk van de positie van de mobiele telefoon in de auto. Plaats de mobiele telefoon dichter bij het middendisplay om de signaalsterkte te verbeteren. Zorg dat de signalen niet worden gehinderd.

Mobiele telefoon en provider

De snelheid binnen het mobiele netwerk varieert afhankelijk van de dekking op de actuele locatie. Een slechtere netwerkdekking is bijvoorbeeld mogelijk in tunnels, achter bergen, in diepe dalen of in gebouwen. De snelheid is ook afhankelijk van uw overeenkomst met uw teleprovider.

Let op

Neem bij problemen met de dataoverdracht contact op met uw provider.

Telefoon herstarten

Verbindingsproblemen zijn soms te verhelpen door de telefoon te herstarten.


Was dit nuttig?