Bekijk uw handleiding

XC90
2017

Typegoedkeuring en licenties

7 Resultaten

Licentieovereenkomst voor audio en media

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgen de teksten van de overeenkomsten tussen Volvo en producenten/ontwikkelaars. Een groot aantal van deze teksten is in het Engels.

Typegoedkeuring voor transpondersleutels

De typegoedkeuring voor de transpondersleutels staat in de tabel.

Typegoedkeuring voor radarsensoren

De typegoedkeuringen voor de radarsensoren van de auto staan in de volgende tabel.

Licentieovereenkomst voor bestuurdersdisplay

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgt een Engelse versie van de overeenkomst tussen Volvo en producenten/ontwikkelaars.

Licentieovereenkomst voor kaartnavigatie

Een licentie* is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst.

Auteursrecht op kaartnavigatie