Bekijk uw handleiding

XC90
2017

Instellingen en bestuurdersprofielen

11 Resultaten

Instellingen wijzigen voor apps

In het appscherm staan alle apps in de auto bij elkaar. De instellingen voor apps die betrekking hebben op de ingebouwde functies van de auto zijn te wijzigen vanuit het hoofdscherm van het middendisplay.

Systeeminstellingen wijzigen op instellingsscherm

De categorie Systeem in het instellingsscherm verzamelt instellingen en informatie die in zijn algemeenheid gelden voor de systemen van de auto, bijvoorbeeld taal en eenheden.

Bestuurdersprofiel kiezen

Het laatst gebruikte bestuurdersprofiel is het profiel dat bij de volgende ontgrendeling van de auto opnieuw wordt gekozen. Na ontgrendeling van de auto kunt u een ander bestuurdersprofiel kiezen.

Bestuurdersprofielen

Tal van instellingen in de auto zijn naar wens aan te passen en op te slaan in een of meer bestuurdersprofielen.

Transpondersleutel koppelen aan bestuurdersprofiel

U kunt uw sleutel koppelen aan een bestuurdersprofiel. Op die manier wordt telkens automatisch het bestuurdersprofiel met alle bijbehorende instellingen geselecteerd als de auto wordt gebruikt met die specifieke transpondersleutel.

Categorieën op instellingsscherm

Het instellingsscherm heeft een aantal hoofdcategorieën en subcategorieën waarin instellingen en informatie voor tal van functies van de auto zijn verzameld.

Instellingsscherm

In het instellingsscherm van het middendisplay kunt u Instellingen en informatie hanteren voor tal van autofuncties.

Gebruikersgegevens resetten bij doorverkoop

Bij doorverkoop moeten gebruikersgegevens en systeeminstellingen worden gereset naar de fabrieksinstellingen.

Bestuurdersprofiel importeren/exporteren via USB

De persoonlijke instellingen die zijn opgeslagen in bestuurdersprofielen, kunnen per USB naar/uit andere auto's geëxporteerd/geïmporteerd worden.

Instellingen resetten op instellingsscherm

Alle gewijzigde instellingen in het instellingsscherm kunnen in één keer worden gereset naar hun standaardwaarden.

Bestuurdersprofiel bewerken

U kunt de verschillende bestuurdersprofielen die in de auto worden gebruikt een andere naam geven.