Symbolen en meldingen

Symbolen op de statusbalk van het middendisplay

Bijgewerkt 7/23/2018

Overzicht van de symbolen die mogelijk op de statusbalk van het middendisplay verschijnen.

De statusbalk geeft de lopende activiteiten en in bepaalde gevallen hun status aan. Omdat de ruimte in het veld beperkt is, worden niet voortdurend alle symbolen weergegeven.

Symbool

Betekenis

P5–1507–Symbol in status bar–Roaming

Roaming geactiveerd.

P5–1507–Symbol in status bar–Signal strength

Signaalsterkte in netwerk voor mobiele telefonie.

P5–1507–Symbol in status bar–BT connected

Bluetooth-apparaat aangesloten.

P5–1507–Symbol in status bar–BT activated and none connected

Bluetooth geactiveerd maar geen eenheid aangesloten.

P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected

Aangesloten op Wi-Fi-netwerk.

P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi hotspot active

'Internet sharing' geactiveerd (Wi-Fi-hotspot). De auto deelt dus de beschikbare verbinding.

P5–1507–Symbol in status bar–P-SIM activated

Automodem geactiveerd.

P5–1507–Symbol in status bar–Remote diagnostics active

Externe diagnose actief.

P5–1507–Symbol in status bar–System processing

Proces gaande.

P5–1507–Symbol in status bar–Preconditioned heater

Preconditioning gaande.

P5–1507–Symbol in status bar–Audio source is playing

Weergave audiobron gestart.

P5–1507–Symbol in status bar–Audio source paused

Weergave audiobron gestopt.

P5–1507–Symbol in status bar–Ongoing phone call

Telefoongesprek gaande.

P5–1507–Symbol in status bar–Sound muted

Weergave audiobron onderdrukt.

P5–1507–Symbol in status bar–TP NEWS receives

Er komt nieuws binnen via een radiozender.

P5–1507–Symbol in status bar–TP receives

Verkeersinformatie mogelijk.

P5–1507–Symbol in status bar–Clock

Klok.


Was dit nuttig?