Bekijk uw handleiding

XC90
2017

Motorruimte

11 Resultaten

Overzicht motorruimte

Het overzicht laat een aantal servicespecifieke componenten zien.

Zekeringen

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden alle verschillende elektrische functies en onderdelen door enkele zekeringen beschermd.

Motorolie controleren en bijvullen

Een elektronische oliepeilsensor detecteert het oliepeil.

Koelvloeistof bijvullen

De koelvloeistof koelt de verbrandingsmotor af tot de juiste bedrijfstemperatuur. De warmte die de motor overdraagt op de koelvloeistof is te benutten voor verwarming van de passagiersruimte.

Zekeringen in motorruimte

De zekeringen in de motorruimte beschermen onder meer de motor- en remfuncties.

Specificaties van de remvloeistof

Remvloeistof is de naam van het middel in een hydraulisch remsysteem, dat wordt gebruikt om druk over te brengen vanuit bijvoorbeeld een rempedaal via een hoofdremcilinder naar een of meerdere hulpcilinders die op hun beurt een mechanische rem bedienen.

Motorolie

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken.

Vulopening voor sproeiervloeistof

Om de koplampen en de voor- en achterruit schoon te houden wordt sproeiervloeistof gebruikt. Bij temperaturen onder het vriespunt moet sproeiervloeistof met antivries worden gebruikt.

Specificaties van de koelvloeistof

Voorgeschreven kwaliteit: Door Volvo aanbevolen koelvloeistof aangelengd met 50 % water* , zie verpakking.

Specificaties van de motorolie

De motoroliekwaliteit en de te hanteren hoeveelheden voor de verschillende motoralternatieven staan in de tabel.

Zekering vervangen

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden alle verschillende elektrische functies en onderdelen door enkele zekeringen beschermd.