Bedieningselementen

Veelvoorkomende handelingen bij kaartnavigatie

Bijgewerkt 7/23/2018

Hier wordt een aantal veelvoorkomende handelingen bij kaartnavigatie beschreven.

 • Waar ben ik?
 • Autosymbool zoeken op de kaart
 • Rijrichting of Noorden boven
 • 2D- of 3D-weergave
 • Zoomen
 • Schuiven
 • Andere rubriekweergave
 • Een menu verlaten

Waar ben ik?

Op welke geografische positie bevindt de auto zich op dit moment?

 • Druk op het autosymbool op de kaart (blauwe driehoek). De informatie wordt direct op de kaart weergegeven.

Autosymbool zoeken op de kaart

P5-1507-Nav-Hitta bilen

Druk op het dradenkruis.

Als u hebt uitgezoomd en de kaart hebt verschoven, is de positie van de auto soms lastig terug te vinden op de kaart. Dat gaat dan op deze manier het eenvoudigst:

 • Druk op het dradenkruis. De kaart wordt gereset en daarna volgt het autosymbool.

Rijrichting of Noorden boven

P5-1507-Nav-Norr eller Körriktn UPPÅT

Druk op het kompas om de beweging van het autosymbool op de kaart te wijzigen.

U kunt kiezen uit twee manieren om de beweging van de auto op de kaart te tonen:

 • De kaart wordt altijd weergegeven met Noord boven aan het middendisplay – het autosymbool beweegt in de desbetreffende richting over de kaart. Als het autosymbool op de kaart naar links beweegt, rijdt de auto dus in westelijke richting.
 • Het autosymbool wijst altijd omhoog op het middendisplay – de kaart onder het autosymbool draait mee met de bochten die de auto maakt. Het kompassymbool geeft aan naar welke kant het noorden (N) is op de kaart en in het midden van het kompas is te zien naar welke kant de voorzijde van de auto wijst (in dit geval NE = Noordoost).

Tekens in het kompas

kompasrichting

N

(North): Noord

NE

(NorthEast): Noordoost

E

(East): Oost

SE

(SouthEast): Zuidoost

S

(South): Zuid

SW

(SouthWest): Zuidwest

W

(West): West

NW

(NorthWest): Noordwest

2D- of 3D-weergave

P5-1507-Nav-2D eller 3D

Druk op 2D/3D om te wisselen tussen een 2D- en 3D-weergave.

Bij 3D-weergave is de rijrichting van de auto altijd boven op het middendisplay – de kaart onder het autosymbool draait mee met de bochten die de auto maakt.

Het kompas geeft aan naar welke kant het noorden (N) is op de kaart en in het midden van het kompas is te zien naar welke kant de voorzijde van de auto wijst.

Bij 3D-weergave wordt de schaal van de kaart niet weergegeven.

2D-weergave wordt beschreven onder "Rijrichting of Noorden boven" hierboven.

Zoomen

Inzoomen

Zo maakt u de kaart groter:

P5-1507-Gestures-Tap

Tik snel tweemaal met een vinger op het middendisplay.

of

P5-1507-Gestures-Spread

Zet 2 vingers naast elkaar op het middendisplay en spreid ze uit.

Uitzoomen

Zo maakt u de kaart kleiner:

P5-1507-Gestures-Tap with two fingers

Druk eenmaal met 2 uitgespreide vingers op het middendisplay.

of

P5-1507-Gestures-Pinch

Zet 2 uitgespreide vingers op het middendisplay en beweeg deze naar elkaar toe.

Schuiven

P5-1507-Gestures-Drag

Zet een vinger op de kaart, veeg deze in de gewenste richting en laat los.

De schuiffunctie is alleen mogelijk als de kaart gemaximaliseerd is (en niet geminimaliseerd).

Andere rubriekweergave

P5-1507-Nav-Skifte RUBRIK-visn Pos/Dest

Druk hier om van kaartrubriek te veranderen.

Kies uit de volgende weergavetypen voor rubrieken op de kaart:

 • Aanduiding van bestemming (Destination) en aankomsttijd (ETA) of resterende reistijd (RTA). Zie het artikel "Route-instellingen" om te kiezen uit ETA of RTA.

of

 • Aanduiding voor actuele positie (Position) en afstand tot bestemming (Dist).

Een andere rubriek is alleen mogelijk als de kaart gemaximaliseerd is (en niet geminimaliseerd).

Terug naar kaartweergave

P5-1546-Navi-JPN- Hitta-Hem-knapp + Touch screen
Homeknop
Menuregel Navigatie

Als u ver in een ander deel van het systeem zit en snel terug wilt naar de kaartweergave, kunt u deze methode gebruiken:

 1. Druk op de homeknop van het middendisplay (1).
 2. Als het middendisplay vervolgens het homescherm weergeeft in plaats van de kaartweergave, drukt u op Navigatie (2) op de bovenste menuregel.

Was dit nuttig?