Vergrendelen/ontgrendelen

Achterklep vergrendelen/ontgrendelen

Bijgewerkt 7/23/2018

De achterklep is op verschillende manieren te vergrendelen/ontgrendelen en openen, afhankelijk van het uitrustingsniveau van de auto.

Achterklep ontgrendelen met transpondersleutel

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Met de knop op de transpondersleutel is het mogelijk om de alarmfunctie voor de achterklep te deactiveren, zodat u de achterklep kunt ontgrendelen.

Er zijn twee manieren om de achterklep te ontgrendelen

Druk op de knop op de transpondersleutel.

De slot- en alarmindicatie op het dashboard dooft om aan te geven dat het alarm niet voor alle delen van de auto is ingeschakeld.

De hellingssensoren en bewegingsmelders alsmede de sensoren in de opening van de achterklep worden buiten werking gesteld.

De achterklep wordt ontgrendeld maar blijft dichtstaan, terwijl de portieren vergrendeld blijven en het alarm op de portieren actief blijft.

Om vervolgens de achterklep te openen, pakt u het met rubber beklede drukplaatje aan de onderzijde van de greep van de achterklep voorzichtig vast en opent u de klep.

Als de klep niet binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend, wordt de klep weer vergrendeld en het alarm opnieuw geactiveerd.

Met de optie elektrische achterklepbediening*

Lang drukken (zo'n 1,5 seconde) op de knop van de transpondersleutel

De achterklep wordt ontgrendeld en geopend, terwijl de portieren vergrendeld blijven en het alarm op de portieren actief blijft.

Achterklep passief ontgrendelen*

P5-1507 Tailgate pointing out handle

Met rubber bekleed drukplaatje.

De achterklep wordt dichtgehouden door een elektrische vergrendeling. Het is voldoende dat u de transpondersleutel bij u draagt, bijvoorbeeld in een zak of tas.

Om de klep te openen – druk lichtjes op het met rubber beklede drukplaatje onder op de handgreep van de achterklep.

De vergrendeling wordt ontkoppeld.

Let op

Indien de transpondersleutel niet voldoende dicht bij de achterklep wordt waargenomen, werkt vergrendelen/ontgrendelen niet. Zie paragraaf 'Bereik van de transpondersleutel' voor meer informatie.

Til de buitenste handgreep helemaal omhoog om de klep te openen.

Belangrijk

  • De achterklep is met heel weinig kracht te ontgrendelen – druk gewoon lichtjes op het met rubber beklede plaatje.
  • Breng geen druk aan op het met rubber beklede plaatje bij het openen van de achterklep – maar til de handgreep op. Bij te veel druk kan de elektrische schakelaar in het met rubber beklede plaatje beschadigd raken.

Waarschuwing

Rijd niet met een geopende achterklep. Via de bagageruimte kunnen er giftige uitlaatgassen in de auto worden gezogen.

Achterklep ontgrendelen vanaf de binnenzijde

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (without fuel filler cap-button)

Om de achterklep te ontgrendelen:

Kort drukken op knop op het dashboard.

De klep kan van buitenaf worden ontgrendeld en geopend door het met rubber beklede drukplaatje vast te pakken.

En met de optie elektrische achterklepbediening

Lang drukken op knop op het dashboard.

De klep wordt geopend.

Vergrendelen met transpondersleutel

Druk op de knop op de transpondersleutel.

De slot- en alarmindicatie op het dashboard gaat knipperen - de auto is vergrendeld en het alarm* is geactiveerd.


Was dit nuttig?