Vergrendelen/ontgrendelen

Vergrendelen/ontgrendelen vanaf de binnenzijde

Bijgewerkt 7/23/2018

De portieren en de achterklep zijn te vergrendelen en ontgrendelen met de knop voor centrale vergrendeling op de voorportieren. Met de vergrendelingsknoppen* op de achterportieren kunt u het desbetreffende achterportier vergrendelen.

Centrale vergrendeling

P5-1507 Central locking front door

Knop voor vergrendeling/ontgrendeling op voorportier met led.

Druk op knop om te vergrendelen en op knop om te ontgrendelen.

Ontgrendelen

Druk op knop om alle portieren en achterklep te ontgrendelen.

Bij lang indrukken van knop worden alle zijruiten tegelijkertijd geopend - de zogenoemde doorluchtfunctieOm bijvoorbeeld bij warm weer snel voor frisse lucht in de auto te zorgen..

Alternatieve ontgrendelingsmethode

16w17 - S/V90 Central locking driver doorhandle

Openingsgreep voor alternatieve ontgrendeling op voorportier.

Trek een van de openingsgrepen van de voorportieren naar buiten en laat los.

Als u de optie Alle portieren ontgrendelen hebt gekozen voor Ontgrendelen op afstand van de transpondersleutel, worden alle portieren ontgrendeld. Als u de optie Alleen bestuurdersportier hebt gekozen, wordt alleen het desbetreffende ontgrendeld waarna het te openen is.

Voort meer informatie over Ontgrendelen op afstand, zie het artikel "Vergrendelen/ontgrendelen vanaf de buitenzijde".

Vergrendelen

Druk op de knop - beide voorportieren moeten dichtstaan.

Alle portieren en de achterklep zijn vergrendeld.

Bij lang indrukken van knop sluiten alle zijruiten en het panoramadak* tegelijkertijd.

Vergrendelingsknop* achterportieren

P5-1507 Central locking rear door

Knop voor vergrendelen in achterportier met led.

Met de vergrendelingsknop op de beide achterportieren is alleen het desbetreffende achterportier te vergrendelen.

Om een achterportier te ontgrendelen:

Trek aan de openingsgreep - het achterportier wordt dan ontgrendeld en geopend.

Instelling voor automatische vergrendeling

De portieren en de achterklep zijn bij het wegrijden automatisch te vergrendelen.

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.

Druk op My CarVergrendeling.

Kies Autom. portiervergrendeling.


Was dit nuttig?