Remmen

Automatische rem bij stilstand

Bijgewerkt 7/23/2018

Dankzij de automatische rem bij stilstand (Auto Hold) kunt u bij stilstand voor verkeerslichten of een kruising het rempedaal loslaten zonder dat dit gevolgen heeft voor de remwerking.

Functie

Zodra de auto stilstaat, worden de remmen automatisch geactiveerd. Het systeem kan de auto staande houden met de bedrijfsrem of de parkeerrem en werkt ongeacht hellingspercentage. Wanneer u het gaspedaal weer bedient, worden de remmen gelost.

Bij afremmen tot stilstand op hellingen trapt u het rempedaal iets harder in voordat u het loslaat om zeker te weten dat de auto helemaal niet rolt.

Als u terwijl de auto stilstaat de motor afzet, wordt de parkeerrem ingeschakeld.

Automatische uitschakeling

Er vindt automatische uitschakeling plaats:

  • wanneer het bestuurdersportier openstaat en de bestuurder de veiligheidsgordel niet draagt;
  • in de schakelstand N.

Schakelaar voor automatische rem

P5-1507-Auto hold brake button

Een brandend lampje in de knop geeft aan dat de functie geactiveerd is.

Schakel Auto Hold in en of uit met de schakelaar op de tunnelconsole. Het systeem blijft uitgeschakeld, totdat u het weer activeert.

P5-1507 Symbol Auto hold

Als het systeem actief is en de auto staande houdt met het remsysteem (symbool A brandt), moet u rempedaal bedienen en tegelijkertijd op de knop drukken om het systeem uit te schakelen.

Bij uitschakeling van het systeem blijft de hellingrem (HSA) actief om te voorkomen dat de auto bij het wegrijden op een oplopende helling achteruitrolt.

Symbolen op bestuurdersdisplay

Symbool

Betekenis

P5-1507 Symbol Auto hold

Het symbool brandt als het systeem het rempedaal gebruikt om de auto stil te houden.

P5-1507 Symbol Park brake

Het symbool brandt als het systeem de parkeerrem gebruikt om de auto stil te houden.


Was dit nuttig?