Volvo ID

Volvo ID beheren

Bijgewerkt 5/31/2021

Volvo ID beheren

Dit artikel beschrijft hoe u uw Volvo ID kunt beheren en bijvoorbeeld uw wachtwoord kunt wijzigen of uw Volvo ID kunt verwijderen.

Gebruikersnaam Volvo ID wijzigen

U kunt uw gebruikersnaam wijzigen onder "Volvo ID" op het tabblad "Profiel" in de Volvo Cars-app of op de online Volvo ID-pagina's.

Aandachtspunten bij het wijzigen van gebruikersnaam

  • De gebruikersnaam moet een geldig e-mailadres of een mobiel telefoonnummer zijn waar u toegang toe hebt.
  • Het e-mailadres mag uit maximaal 60 tekens bestaan.

Let op

Wanneer u uw gebruikersnaam of wachtwoord wijzigt op de Volvo ID-pagina's, wordt de Volvo Cars-app automatisch bijgewerkt met de nieuwe aanmeldingsgegevens. U wordt uitgelogd en om opnieuw in te loggen moet u zich aanmelden met de nieuwe inloggegevens voor Volvo ID.

Wachtwoord Volvo ID wijzigen

U kunt uw wachtwoord wijzigen onder "Volvo ID" op het tabblad "Profiel" in de Volvo Cars-app of op de online Volvo ID-pagina's.

Aandachtspunten bij het wijzigen van wachtwoord

  • Het wachtwoord moet uit minstens 8 en maximaal 20 tekens bestaan.
  • Het moet hoofdletters (A-Z), kleine letters (a-z) en cijfers (0-9) bevatten.
  • U kunt ook bepaalde speciale tekens (# $ % ! & ' * + ? - / = ^ _ ` { | } ~) gebruiken.

Volvo ID verwijderen

U kunt uw Volvo ID wissen in de Volvo Cars-app.

Ga naar "Volvo ID" op het tabblad "Profiel" in de Volvo Cars-app en tik op "Mijn Volvo ID hanteren". Nu wordt een externe pagina geopend waar u uw Volvo ID kunt wissen.

Let op

Als u ervoor kiest om uw Volvo ID te verwijderen, krijgt u een bericht dat u niet langer gebruik kunt maken van bepaalde diensten die een Volvo ID vereisen. Let erop dat de Volvo On Call-dienst niet automatisch worden beëindigd bij het verwijderen van uw Volvo ID. Neem voor meer informatie over het beëindigen van de Volvo On Call-dienst contact op met de Volvo-dealer.

Let op

De beschikbare diensten op volvocars.com kunnen per markt verschillen.

Model/modeljaar

Automodellen vanaf modeljaar 2004 t.e.m. 2019Varieert afhankelijk van de markt..

Het aanbod van modellen, systemen en diensten kan per markt verschillen.

Voor automodellen vanaf modeljaar 2020, zie de online handleiding voor het betreffende model.

Systeem

Volvo On Call, Sensus Connect


Dit artikel is van toepassing op

Model/modeljaar

Automodellen vanaf modeljaar 2004 t.e.m. 2019Varieert afhankelijk van de markt..

Het aanbod van modellen, systemen en diensten kan per markt verschillen.

Voor automodellen vanaf modeljaar 2020, zie de online handleiding voor het betreffende model.

Systeem

Volvo On Call, Sensus Connect


Was dit nuttig?